Handhaving Drank- en Horecawet

Handhaving van de Drank- en Horecawet is een taak van de gemeente. Het stadsbestuur van Den Haag neemt deze taak krachtig ter hand door regelmatige controles. Tegen verkoop van alcohol aan kinderen jonger dan 18 wordt krachtig opgetreden. Bij herhaaldelijke overtreding van het verkoopverbod gaat de burgemeester over tot een verbod op de alcoholverkoop voor de betreffende horeca-ondernemer.

Uiteraard moeten horeca-ondernemers zich houden aan wet- en regelgeving. Met betrekking tot de handhaving hiervan is de menselijke maat uitgangspunt. Bij een vermeende overtreding vindt er eerst een gesprek plaats waarna de ondernemer, indien nodig aanvullende maatregelen kan nemen. Rotte appels worden hard aangepakt, zeker bij overlastgevende horeca in de woonwijken buiten het centrum.

Het gemeentelijk beleid is erop gericht dat jongeren onder de 18 niet roken en geen alcohol gebruiken. Voorlichting speelt daarbij een belangrijke rol. Ook worden er afspraken gemaakt met de horeca. Ouders hebben hierin een primaire verantwoordelijkheid, en worden bij overtreding actief betrokken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.