Haven van Scheveningen

Het ontwikkelen van bedrijvigheid in onze Scheveningse Haven is één van de speerpunten van het CDA. Vanuit het bedrijfsleven is er steeds meer belangstelling voor Scheveningen Haven als vestigingslocatie voor off-shore-dienstverlening. Ook ontwikkelt Scheveningen Haven zich tot een succesvolle broedplaats van innovatieve startups die een link met de zee hebben: van Ocean Cleanup tot de Olympische catamaranbouwers van Nacra en van innovatieve meetboeien tot de Zeewierboerderij.

Het CDA wil dat Scheveningen Bad en Haven, gedurende alle maanden van het jaar, aantrekkelijk zijn om te bezoeken. Daarom wil het CDA een meerjarige aanpak voor de kuststrook (haven, dorp en bad) waar gewerkt wordt aan het verbeteren van de leefbaarheid voor bewoners, bedrijvigheid, bereikbaarheid en aantrekkelijkheid voor bezoekers.

Het CDA is groot voorstander van extra aandacht voor en investeringen in het Noordelijk havenhoofd op Scheveningen. Het CDA Den Haag vindt het prachtig dat particuliere visbedrijven en de gemeente hier samen aan de slag gaan. Visserij is traditioneel de sterkste sector van Scheveningen en biedt banen aan 2500 mensen. Met name voor de laaggeschoolde arbeid waar nu veel behoefte aan is. Met deze investering heeft de visafslag voor de komende 25 jaar weer een sterke concurrentiepositie.

De Haven moet volgens het CDA primair gebruikt worden voor bedrijvigheid. Luxe wonen aan de haven wil iedereen wel, maar daar is de haven niet voor gegraven. De woonfunctie is hier wat het CDA betreft ondergeschikt. De haven is voor bedrijvigheid en levert banen voor Den Haag en Scheveningen.

Het Zuiderstrandtheater is niet geschikt voor hergebruik. Het terrein waar het theater tijdelijk staat kan worden ontwikkeld tot een gebied met havengebonden activiteiten. Hierbij is het evenwel goed mogelijk om deze havenactiviteiten te combineren met culturele activiteiten door een dubbelgebruik van deze ruimten mogelijk te maken.

Het CDA wil dat Scheveningen een passagiersterminal voor kleine cruiseschepen krijgt zodat de groeiende cruisemarkt Den Haag en Scheveningen als bestemming kunnen toevoegen.

Volgens het CDA moet de gemeente Den Haag het merk “Noordzeevis uit Scheveningen” verder promoten.

Het CDA wil de Haagse binnenwateren verbinden met de zee. Dit zou een grote recreatieve toevoeging zijn voor de stad en de Scheveningse haven. Wanneer bezoekers en bewoners op een bootje vanaf de grachten in het centrum van Den Haag naar Scheveningen Haven en de zee kunnen varen is dat een unieke ervaring.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.