Horeca

Het CDA juicht nieuwe horeca-initiatieven en horeca-ondernemingen in de stad toe. Het CDA vindt het hierbij wel belangrijk dat er niet een te eenzijdig aanbod ontstaat in onder andere winkelstraten. We zien steeds vaker dat ook niet-horecaondernemers horeca-activiteiten willen ontplooien. Voor het CDA geldt hierbij het principe van gelijke monniken, gelijke kappen: ook zij dienen aan dezelfde wet- en regelgeving te voldoen. Handhaving is belangrijk.

Het CDA wil dat ondernemers in de aangewezen gebieden beter gebruik kunnen maken van de gegeven 24-uurs vergunningen. De geluidsnormen voor deze kernen zijn hier niet op aangepast, waardoor ondernemers snel een boete krijgen. Dit leidt ertoe dat horecagelegenheden in deze uitgaanskernen vroeg sluiten. Een dynamisch, divers en uitdagend Haags uitgaansklimaat stagneert hierdoor. Het CDA wil een inventarisatie van regels die aangepast moeten worden, zodat deze kernen zich ook echt kunnen ontwikkelen tot bruisende gebieden met een divers aanbod. Daarnaast moeten geluidswerende maatregelen in horeca gelegenheden worden gestimuleerd. Hierover moet met ondernemingen nadere afspraken worden gemaakt.

Het CDA wil een goede balans tussen grote en kleinere opdrachten die de gemeente verstrekt realiseren, zodat ook het lokale MKB in Den Haag een kans maakt opdrachten binnen te halen. Haags geld moet zo veel mogelijk in Den Haag worden uitgegeven.

In plaats van de verplichte social return, het beleid dat de gemeente voert dat ondernemers verplicht om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan te nemen, stelt het CDA voor om ondernemers te belonen wanneer zij dit uit zichzelf doen.

Het verzelfstandigen, waarbij alle mogelijkheden opengehouden moeten worden, van de Haagse markt met de mogelijkheid tot het kopen, leasen, huurkoop van vastgoed (units) voor de ondernemers. Hier moet een kwartiermaker voor worden aangesteld om dit te begeleiden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.