Illegale prostitutie bestrijden

Ondanks de legalisatie van prostitutie zijn er nog veel misdadige en mensonterende situaties in die sector. Uitstapprogramma’s voor prostituees blijven door de gemeente ondersteund. Het stadsbestuur zet hard in om illegale prostitutie onder dwang door pooiers en mensenhandelaren te bestrijden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.