Internationale aantrekkingskracht

Den Haag is een internationale stad met tal van internationale organisaties en instellingen. Deze leveren nieuwe werkgelegenheid op, maar geven ook een spin-off voor het lokale MKB. Om de positie van internationale organisaties in de stad te versterken, zet het CDA zich in voor een gunstig vestigingsklimaat en voor een ideaal woon- en werkklimaat voor expats waaronder uitstekend internationaal onderwijs. 

Het CDA vindt dat Den Haag op internationaal vlak meer bekendheid kan krijgen door een sterke internationale stadsbranding zoals reeds wereldwijd is ingezet bij de Volvo Ocean Race.

 Het CDA wil bij het aantrekken van grote internationale bedrijven en instellingen meer samenwerking met andere grote steden in Nederland waarbij Den Haag zich vooral richt op het aantrekken van bedrijven en instellingen die passen in het profiel Vrede, Recht en Veiligheid. 

De clustering van kenniscentra in de Haagse regio heeft een grote aantrekkingskracht op internationale organisaties die zich hier willen vestigen. Het CDA hecht dan ook veel waarde aan het versterken van deze kennisinfrastructuur en het versterken van de samenwerking tussen kennisinstellingen, bedrijfsleven en de overheid. 

Het CDA Den Haag pleit voor een gemeentelijk informatiepunt ‘ Brexit’, met speciale aandacht voor de visserij en het MKB.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.