Jeugd en onderwijs

Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Den Haag moet een veilige en gezonde stad zijn voor alle kinderen. Een stad waar alle kinderen de gelegenheid krijgen om hun talenten te ontwikkelen. Bij de (her)inrichting van wijken is er aandacht voor de demografische opbouw en vanuit de gemeente wordt geanticipeerd op voorzieningen in de wijk om buitenspelen maximaal te ondersteunen. Den Haag onderschrijft de VN Rechten van het Kind en heeft dit als thema gekozen voor de Haagse Educatieve agenda. Daarnaast zal dit thema in 2020 een jaar lang centraal staan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.