Luchtkwaliteit

Het CDA wil bewoners ondersteunen die graag een steentje bij willen dragen aan de verbetering van de luchtkwaliteit in Den Haag en kiezen voor een schonere vorm van vervoer. De sloopregeling voor dieselauto’s, brommers en snorfietsen blijft daarom gehandhaafd. Ook wil het CDA de monitoring van de luchtkwaliteit verbeteren door gerichtere locatiespecifieke maatregelen te kunnen nemen die bij moeten dragen aan een schonere lucht, zoals sedumwanden­ en daken die fijnstof op kunnen nemen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.