Maatschappelijke rol van sport

Sport is een belangrijk bindmiddel in de Haagse maatschappij: het brengt mensen letterlijk en figuurlijk bij elkaar. Daardoor draagt sport bij aan belangrijke doelen als preventie en gezondheid, integratie, wijkontwikkeling, waarden en normen, jeugdbeleid en veiligheid. Ook helpt sport mannen en vrouwen om uit hun isolement te komen.

Sport en bewegen is een belangrijk middel om de participatie en integratie te bevorderen en te stimuleren. Meer middelen uit de WMO kunnen daarom worden ingezet voor sport- en beweegactiviteiten die participatie tot doel hebben.

Topsporters en Haagse topclubs kunnen een belangrijke maatschappelijke rol vervullen. Zo doet bijvoorbeeld ADO Den Haag veel aan huiswerkbegeleiding. Dergelijke initiatieven verdienen navolging en kunnen in samenwerking met andere clubs worden uitgerold.

Er moet een sportheldendag komen waarop Olympische kampioenen en andere Haagse topsporters (onder andere uit het betaalde voetbal) langs scholen gaan om meer te vertellen over de betekenis van (top)sport en bewegen in hun leven.

Sportprojecten kunnen ook in Den Haag worden ingezet om probleemjongeren op het rechte pad te krijgen. Het rugbyproject Turnover is hier een goed voorbeeld van. Met name in vergelijking tot de Haagse reïntegratieprojecten is het slagingspercentage bij dit sportproject erg hoog.

Het CDA heeft groot respect voor scheidsrechters en vrijwilligers die zich wekelijks belangeloos voor de Haagse sport inzetten. Jaarlijks zet het CDA deze groep kanjers in het zonnetje via de verkiezing clubscheids van het jaar.

Het CDA vindt dat armoede nooit een belemmering mag zijn om lid te worden van een sportvereniging. De regelingen voor minima die voorzien in bijdragen om ook de Haagse bewoners met een kleine portemonnee te kunnen laten sporten worden gehandhaafd, o.a. in samenwerking met Stichting Leergeld en de Ooievaarspas.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.