Menselijke maat centraal

Wie grotendeels afhankelijk is van zorg heeft de mogelijkheid dat zelf te regelen en naar eigen inzicht vorm te geven. Bovendien verloopt financiering van zorg dan niet via zorginstellingen, maar vindt plaats vanuit de vraag van mensen die zorg nodig hebben. Het CDA is om deze redenen groot voorstander van persoonsgebonden bekostiging. Zorgfinanciering die de mens centraal stelt dus, zoals het persoonsgebonden budget (PGB) of een vouchersysteem waarmee zorg kan worden ingekocht, wanneer iemand daarvoor kiest. Zo beschermen we de menselijke maat in de zorg.

 Zorg- en welzijnsvoorzieningen op wijkniveau bevorderen het langer thuis wonen van mensen, eventueel met hulp van familie, buren en vrienden. Er wordt meer gebruik gemaakt van Burenhulpcentrales en het Platform Zorgvrijwilligers om mensen te ondersteunen, ook bij kleine dagelijkse dingen. Goede samenwerking met huisartsen en wijkverpleging is van belang.

Het is bij cliënt-participatie van belang dat ervaringsdeskundigen deelnemen. Zij kunnen de gemeente het beste uitleggen hoe ze de zorg ervaren en wat er nog aan schort. Juist daarom is het van belang dat zij niet alleen adviseren over nieuwe voorstellen maar juist ook over de uitvoering van het bestaande beleid, om zo te komen tot goede en rechtvaardige maatzorg. Zij hebben daarbij ook een verantwoordelijkheid om de zorg betaalbaar te houden. Ook bij de dagelijkse praktijk zoals de keukentafelgesprekken is onafhankelijke klantondersteuning wenselijk.

De gemeente moet helpen om de veelheid aan initiatieven, instellingen en vrijwilligersorganisaties die een maatschappelijk doel hebben inzichtelijk te maken voor de bewoners.

Er is een laagdrempelige hulppost, van ambtenaren en ervaringsdeskundigen, die mensen helpt met het aanvragen van verschillende zaken en de daarbij in te vullen formulieren en adviseert bij het vereenvoudigen van de bestaande formulieren. Samen met deze formulierenbrigade worden zo regels

verzameld die geschrapt kunnen worden en kunnen formulieren eenvoudiger gemaakt worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.