Mobiliteit

Den Haag moet bereikbaar blijven voor bewoners, bedrijven en bezoekers. Iedereen (jong en oud, valide en minder valide) moet zich op een snelle, veilige en comfortabele manier door de stad kunnen bewegen. Het CDA Den Haag kiest niet voor één vervoersmiddel, maar legt de keuze graag bij de inwoners van Den Haag om afhankelijk van persoon, tijdstip en bestemming een keuze te maken tussen de auto, de fiets, het openbaar vervoer en alternatieve en innovatieve vormen van transport. Daarnaast streven we naar een goede leefbaarheid in de wijken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.