Multifunctionele sportverenigingen

Multifunctionele sportverenigingen waar zowel breedte- als topsport wordt bedreven, worden beloond voor hun extra inspanningen. De gemeente Den Haag ondersteunt deze verenigingen via het beschikbaar stellen van een combinatiefunctionaris of (financiële) ondersteuning van innovatieve technieken, een extra kunstgrasveld of een opblaasbare hal.

Het CDA hecht belang aan het platform waar sportverenigingen kennis en ervaring met elkaar kunnen uitwisselen. Zoveel mogelijk clubs moeten gebruik kunnen maken van de kennis en kunde van de andere deelnemers, zeker wanneer dit ten goede komt aan de professionalisering van de bestuurders van de verenigingen.

De huidige inzet van de STiP-banen sluit niet goed aan op de behoefte van de sportclubs. De verplichte 20-urige inzet kan bijvoorbeeld verdeeld worden over verschillende verenigingen die dicht bij elkaar actief zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.