Nieuwkomers

Het CDA stelt de stad open voor deze mensen in nood. Het CDA staat voor een stad waarin deze nieuwkomers welkom worden geheten en worden ondersteund. Iedereen draagt zijn eigen verantwoordelijkheid en houdt rekening met zijn rechten en plichten. Het CDA vindt dat statushouders in Den Haag zo snel mogelijk zelfstandig mee moeten kunnen draaien. Essentieel om dit te kunnen doen is dat zij de Nederlandse taal leren en begeleiding krijgen, bijvoorbeeld om werk te vinden.

Het stadsbestuur draagt bij aan de ontvangst en integratie van nieuwe inwoners en wijst op de sociale infrastructuur en de rechten en plichten in onze stad.

Met name van belang is dat in de wijken waar vluchtelingen en statushouders worden opgevangen de bewoners betrokken worden, zodat draagvlak gecreëerd wordt en huisvesting en integratie een goede kans van slagen hebben.

Het CDA wil dat alle nieuwe inwoners in Den Haag de Nederlandse taal leren. Kennis van de Nederlandse taal vergemakkelijkt de sociale omgang en bevordert de worteling in de Haagse samenleving en is essentieel bij het arbeidsproces. De gemeente heeft een rol bij de begeleiding tot het vinden van vrijwilligerswerk en betaald werk. 

Het CDA vindt dat de gemeente de taak heeft de nieuwe inwoners in woonruimte te voorzien, maar houdt nadrukkelijk ook rekening met starters, jonge gezinnen en andere groepen in Den Haag die ook op sociale woonruimte zijn aangewezen. Hierin moet een goede balans gevonden worden. Ook vindt het CDA het van belang dat er een goede spreiding is van de mensen die in Den Haag opgevangen worden, zodat zij sneller in de wijken opgenomen kunnen worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.