03 november 2021

Aan de slag met het idee Voedselpinpas

In Rotterdam krijgen bezoekers van de Voedselbank een Voedselpinpas. Daarmee kunnen inwoners zelf uitkiezen welk voedsel ze willen bij de voedselbank. En het voorkomt stigmatisering van het gebruikmaken van de voedselbank.

Het CDA Den Haag vraagt zich af of dit ook in Den Haag mogelijk is. Nu blijkt uit de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA Den Haag dat ook de Voedselbank Haaglanden aan de slag gaat met de ideeën achter de Voedselpinpas. Ook zal de samenwerking worden gezocht met de Voedselbank in Rotterdam. Hier zijn we heel blij mee.

 

 

Het raadslid de heer Partiman heeft op 4 oktober 2021 een brief met daarin vier vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Overeenkomstig artikel 30 van het reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad, beantwoordt het college deze vragen als volgt.

1. Is het college bekend met het artikel in het AD ‘niet meer in de rij bij de voedselbank maar zelf je eten kiezen met een ‘voedselpinpas’?

Ja, het college is bekend met het artikel.

2. Hoe staat het college tegenover het idee van een voedselpinpas?

Het college staat positief tegenover de ontwikkeling dat naar nieuwe mogelijkheden wordt gezocht om inwoners op een passende manier te ondersteunen. De Voedselbank Haaglanden heeft voor de zomer aan de wethouders van de drie gemeenten (Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer) de ambitie uitgesproken om van de traditionele uitgiftepunten af te stappen. Hiervoor in de plaats wordt een Verswinkel (Voedselbankwinkel) gebruikt waarbij inwoners meer keuzevrijheid hebben, en waarbij het stigma van in de rij staan voor voedsel wordt vermeden. De Voedselbank Haaglanden heeft vorige maand de tweede Verswinkel geopend in Zuidwest. Dit concept wil de Voedselbank Haaglanden verder over de drie gemeenten uitbreiden. Dit concept sluit aan bij de gedachte van een voedselpinpas en het college kijkt positief naar dergelijke ontwikkelingen. In het artikel valt te lezen dat het idee van een ‘voedselpinpas’ ontsproten is uit de Rotterdamse samenleving. Verschillende maatschappelijke organisaties en vrijwilligers hebben dit opgezet, en de gemeente faciliteert.

3. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat het de kracht van dit initiatief is dat niet de lokale overheid dit idee oplegt en uitvoert, maar het concept ontstaan is vanuit de samenleving?

Ja, ook het college waardeert dat dergelijke initiatieven vanuit de stad ontstaan. Gemeente Den Haag Ons kenmerk SZW/10194872

4. Ziet het college mogelijkheden om te onderzoeken of een dergelijke samenwerking vanuit de Haagse samenleving ook mogelijk is?

De Voedselbank Haaglanden heeft zelf de ambitie uitgesproken het concept van het verstrekken van voedsel te willen herijken. Hierbij zal de Voedselbank Haaglanden moeten samenwerken met verschillende partijen in de stad. Vanuit de gemeente worden de ontwikkelingen periodiek besproken met de Voedselbank Haaglanden. Daar waar mogelijk zal het college dit onderzoek ondersteunen door ook in gesprek te gaan met betrokken partijen, maar zoals is vastgesteld zit de kracht vooral in de samenwerking die vanuit de samenleving ontstaat. De gemeente Den Haag heeft ook contact met de gemeente Rotterdam over de resultaten van de voedselpinpas, en zal, voor zover niet al bekend, deze bespreken met de Voedselbank Haaglanden.

 

Het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris,               de burgemeester,
Ilma Merx                    Jan van Zanen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.