24 maart 2021

Aantal gehandicaptenplekken stijgt sneller in Transvaal en Schilderswijk, gemeente doet onderzoek

Het aantal parkeerplekken voor invaliden is in de Schilderswijk en Transvaal sterker gestegen dan in andere wijken. Toch wordt juíst in deze wijken een aanvraag voor zo'n eigen parkeervak sneller goedgekeurd. De gemeente onderzoekt hoe ze dit kan terugdringen.

Het leidde eind januari tot ongeloof, het bericht met de foto van de lange rij parkeerplekken voor gehandicapten. Buurtbewoners vroegen zich af hoe het kan dat zóveel mensen in hun straat een eigen invalidenparkeerplek hebben gekregen, terwijl ze niet allemaal even invalide lijken. De gemeente kan er vooralsnog niet veel aan doen, maar constateert wel dat het juíst in de wijken waar het al lastig parkeren is, tot meer problemen leidt.

Eerder stelde de gemeente vast dat het aantal gehandicaptenparkeerkplekken dat aan een kenteken is toegewezen, sinds 2017 sterk toenam. Toen werd besloten om de kosten voor zo'n plek niet meer door te berekenen aan de autobezitter.

Stijging

Dat die stijging in de toch al drukke wijken snel gaat, blijkt wel uit de cijfers. Tussen 2016 en 2020 nam het aantal invalidenparkeerplekken in Transvaal toe van 194 naar 287 en in Centrum Zuid, waar de Schilderswijk onder valt, van 335 naar 473. Een stijging van respectievelijk 48 en 41 procent. Over heel Den Haag gemeten is dat 20 procent.

Reden voor dat verschil is de manier van toewijzing. Wie in Den Haag een Europese gehandicaptenkaart heeft en vanwege een handicap een eigen parkeerplaats aanvraagt, krijgt die alleen als er in een straal van 100 meter nauwelijks een leeg vak te vinden is. De gemeente neemt drie steekproeven. Is er twee maal geen parkeerplek vrij op 100 meter, dan wordt de eigen parkeerplaats toegewezen. De kans daarop is dus veel groter in een wijk die al parkeerproblemen heeft.

Blijft nog steeds de vraag of iedereen met een eigen parkeerplaats daar ook recht op heeft. Volgens de gemeente wel. Die zegt dat een vanwege invaliditeit gereserveerde parkeerplaats alleen wordt toegekend als iemand ook een Europese gehandicaptenkaart heeft. Volgens de gemeente voorkomt dat ook dat het recht op zo'n parkeerplaats na het overlijden overgaat op een kind, waar bijvoorbeeld de Haagse CDA-fractie signalen over had ontvangen.

Overlijden

Een woordvoerster van de gemeente laat weten: ,,Bij een melding van overlijden wordt de plek opgeheven. De fraude die plaatsvindt, heeft vooral te maken met het gebruik van de plek door niet-gehandicapte gezinsleden. Dit is alleen te handhaven als men op heterdaad wordt betrapt."

Periodieke controles zijn er niet meer nadat een vergunning is afgegeven aan autorijders in bezit van een permanente Europese gehandicaptenkaart. Als een automobilist een tijdelijke Europese gehandicaptenkaart heeft, is de eigen parkeerplek ook voor diezelfde periode toegewezen.

Maar die bijna 4000 mensen kunnen niet allemaal zomaar herkeurd worden

Bingöl

CDA-raadslid Ismet Bingöl, die zelf al decennialang in de Schilderswijk woont, uitte zijn twijfels of iedereen nog wel recht heeft op die eigen invalidenparkeerplek. Die vraagtekens zijn nog niet helemaal verdwenen bij de fractie. Woordvoerder Daniël de Groot: ,,Die twijfel blijft nog wel. Maar die bijna 4000 mensen kunnen niet allemaal zomaar herkeurd worden. Toch vinden we dat er verder moet worden gekeken, bijvoorbeeld als mensen een nieuwe kaart krijgen, of als er een herbeoordeling plaatsvindt."

Ook de gemeente zelf wil hier nog eens naar kijken. Momenteel wordt gewerkt aan een evaluatie. ,,Op basis van de evaluatie worden nieuwe criteria opgesteld voor het toekennen van de gehandicaptenparkeerplaatsen."

Artikel @Bart Lelieveld - AD
Foto @Frank Jansen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.