08 juli 2021

Algemene Ledenvergadering CDA Den Haag

Beste Haagse CDA-er,

Een maand geleden ontving u de aankondiging van de Algemene Ledenvergadering (ALV) op 13 juli 2021. Bijgaand treft u de agenda aan.
De bijeenkomst vindt plaats in het Grand Café in de Sportcampus Zuiderpark, mr P. Drooglever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag. Lijn 9 stopt bij de Sportcampus Zuiderpark. Aanvang 20.00 uur.

De ALV zal een fysieke bijeenkomst zijn. De afdeling verheugt zich hierop aangezien dit al lange tijd niet heeft kunnen plaatsvinden.

U bent van harte welkom om de ALV bij te wonen. Wilt u de ALV bijwonen dan dient u zich aan te melden bij de secretaris, Caspar Koopman, door een email te sturen naar: denhaag04@denhaag.cda.nl. Vanwege de landelijke coronaregels is slechts een maximale bezetting van 50 personen mogelijk. Dus er is beperkt plek. Mocht u willen komen dan raden wij u aan, u snel op te geven. Na aanmelding ontvangt u daarvan een bevestiging en eventueel vergaderdocumenten. 

Graag zien we elkaar op 13 juli!

Met hartelijke groet,
Het bestuur CDA Den Haag

AGENDA ALV CDA DEN HAAG 13 juli 2021 
aanvang: 20.00 uur
Plaats: Grand Café Sportcampus Zuiderpark, mr P. Drooglever Fortuynweg 22, 2533 SR Den Haag

1. Opening en mededelingen
2. Benoeming stemcommissie voor deze ALV
3. Vaststellen jaarrekening 2020 a. Benoeming lid Kascontrolecommissie b. Verslag Kascontrolecommissie c. Vaststellen jaarrekening en verlenen decharge bestuur
4. Landelijke situatie CDA Toelichting lid landelijk partijbestuur
5. Verkiezing nieuwe voorzitter De huidige interim voorzitter Wilbert Stolte treedt na een periode van 2 jaar terug. Het bestuur stelt voor Christiene Everaars voor de komende vier jaar te benoemen als voorzitter van de Haagse CDA-afdeling. Tot 10 juli 2021 20.00 uur is er mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten (zie mail secretaris van 4-6-21).
6. Overdracht voorzitterschap, daarna korte pauze
7. Toelichting op de procedure voor de kandidaatstelling CDA-lijst
8. Presentatie programmacommissie, selectiecommissie en campagneteam. Voorzitter programmacommissie Marije van Schaik en voorzitter selectiecommissie Bastiaan Verwey zijn aanwezig om een korte toelichting te geven.
9. Verkiezing CDA-lijsttrekker verkiezingen gemeenteraad 2022 Volgend jaar maart zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. Het bestuur stelt voor wethouder Hilbert Bredemeijer te benoemen als onze lijsttrekker bij de verkiezingen in maart volgend jaar. Tot 10 juli 2021 20.00 uur is er mogelijkheid tot het stellen van tegenkandidaten (zie mail secretaris van 4-6-21).
10. Toespraak door CDA-lijsttrekker
11. Rondvraag en sluiting. Aansluitend borrel.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.