03 juni 2020

Amerikaanse ambassadegebouw moet rendabel zijn

Het gebouw van de voormalige Amerikaanse ambassade op het Lange Voorhout is eigendom van de gemeente Den Haag. De gewenste plannen voor het vestigen van het Escher museum ging niet door en hierdoor is Den Haag op zoek naar een andere bestemming voor het gebouw. CDA-raadslid Cees Pluimgraaff doet vanavond tijdens de raadsvergadering een voorstel om, in het licht van het Museumkwartier te blijven, een combinatie te maken met bijvoorbeeld een Mondriaan museum of het Nationaal Historisch museum.
Het voormalige Amerikaanse ambassadegebouw genereert nu geen inkomsten voor de gemeente Den Haag omdat het pand nu niet wordt verhuurd of anderszins rendeert. “Mocht uit onderzoek blijken dat het meeste rendement behaald kan halen door middel van bijvoorbeeld verkoop of herontwikkeling van het gebouw, waarbij sloop nodig is, moet dit zeker niet worden uitgesloten”, aldus Pluimgraaff.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.