25 maart 2021

Benut de bestaande sociale structuur bij de voorlichting over wapens

Deze motie is AANGENOMEN door de gemeenteraad.

Levensbeschouwelijke organisaties hebben reeds een bestaande sociale infrastructuur in onze Haagse samenleving, waarbij zij soms sommige ouders én minderjarigen beter bereiken dan dat de gemeente en haar partners met voorlichting doen, of met andere woorden, deze levensbeschouwelijke organisaties komen soms beter ‘achter de voordeur’ en kunnen de ouders. ondersteunen.

Deze organisaties hebben een vertrouwensband opgebouwd met ouders en jongeren. Kavish Partiman is ervan overtuigd dat voorlichting beter wordt geaccpeteerd zodra er een vertrouwensband is. Gebruik deze band tijdens de voorlichting over wapens.

Motie: Benut de bestaande sociale structuur bij de voorlichting over wapens
Indiener: Kavish Partiman
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het Haags Actieplan wapens en jongeren 2020-2022.

Constaterende, dat:

  • Voorlichting het meest effectief is wanneer er een vertrouwensband bestaat;
  • In verschillende wijken in onze stad verscheidene levensbeschouwelijke organisaties goede vertrouwensbanden hebben met ouders en jongeren;
  • De relatie en band tussen ouder en kind cruciaal is in voorlichting over wapenbezit.

Overwegende, dat:

  • Levensbeschouwelijke organisaties een reeds bestaande sociale infrastructuur vormen in onze Haagse samenleving, waarbij zij soms sommige ouders én minderjarigen beter bereiken dan dat de gemeente en haar partners met voorlichting doen, of met andere woorden, deze levensbeschouwelijke organisaties soms beter ‘achter de voordeur’ komen en ouders kunnen ondersteunen;
  • Elke kans tot het terugdringen van wapenbezit gegrepen zou moeten worden, zeker wanneer die potentie al in de samenleving aanwezig is.

Roept het college op:

  • Levensbeschouwelijke organisaties te betrekken bij de voorlichting over wapens.

 En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.