06 oktober 2021

Betere registratie misstanden en overlast arbeidsmigranten

De Haagse Pandbrigade komt veel misstanden en overlast tegen bij de huisvesting van arbeidsmigranten. Dit moeten we veel beter gaan registreren, aldus CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman. Alleen door meer inzicht hierin, kun je de problemen aanpakken. Lees hieronder zijn motie:

 

Motie: Aparte administratie van misstanden en huisvesting arbeidsmigranten 
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van de beantwoording van de schriftelijke vragen over de registratie van arbeidsmigranten in Den Haag.

Constaterende, dat:

  • het college in de commissievergadering bestuur van 29 september 2021 aangaf dat er sprake is van een grote groep reizende arbeidsmigranten door de stad, waarbij het heel moeilijk is om zicht te krijgen op aantallen en misstanden.

Overwegende, dat:

  • de Haagse Pandbrigade deze misstanden met betrekking tot arbeidsmigranten en huisvesting wel tegenkomt, maar de gemeente deze aantallen niet bijhoudt.

Roept het college op:

  • de misstanden bij, en overlast als gevolg van, arbeidsmigranten en de huisvesting van arbeidsmigranten in Den Haag, apart bij te houden en te registreren;
  • de raad jaarlijks dit overzicht te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman        
CDA Den Haag 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.