30 april 2021

Betrek Wassenaars ANWB terrein bij Den Haag

Bewoners van het Benoordenhout geven aan zich zorgen te maken over de ontwikkeling van het ANWB terrein. Het betreft Wassenaarse ontwikkelingen en de Haagse gemeenschap heeft geen zeggenschap, terwijl de leefomgeving van Haagse bewoners zal worden aangetast. Dat kan anders volgens onze Cees Pluimgraaff. “Betrek het grondgebied bij  Den Haag zodat Den Haag een leefbaarheidstoets kan uitvoeren en dit gebied  vervolgens breed en ruim kan aanpakken en uitvoeren met oog voor ieders belang”.

Schriftelijke vragen: Ontwikkelingen ANWB-terrein
Indiener: Cees Pluimgraaff
Datum: 20-04-2020

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Het CDA Den Haag ontvangt signalen van inwoners over zorgen rondom de ontwikkelingen op het ANWB-terrein, grenzend aan het Benoordenhout. Verschillende bewoners vragen zich af welke ontwikkelingen er zullen plaatsvinden na het vertrek van de ANWB naar Den Haag, en welke effecten dit heeft op onder andere de leefbaarheid en de verkeersafwikkeling.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde, stelt het raadslid Cees Pluimgraaff de volgende vragen:

1. Zou het college opdracht willen geven tot het uitvoeren van een leefbaarheidseffectrapportage voor het Benoordenhout? Zo nee, waarom niet, gezien de zorgen die leven bij verschillende inwoners van het Benoordenhout?

2. Zou het college willen (laten) onderzoeken welke effecten de ontwikkelingen op het ANWBterrein hebben voor de verkeersafwikkeling en verkeerssituatie in het Benoordenhout? Zo nee, waarom niet, gezien de toename van het aantal mensen die daar zal gaan wonen?

Het gebied rondom het huidige ANWB-kantoor maakt onderdeel uit van de gemeente Wassenaar. Tegelijk is het zo dat er waarschijnlijk voornamelijk mensen uit Den Haag komen wonen. Een mogelijke grenscorrectie zou wellicht een win-winsituatie kunnen opleveren. De gemeente Den Haag zou dan de regie in handen kunnen krijgen en meer grip kunnen krijgen op de effecten van de ontwikkelingen voor het Benoordenhout. Tegelijk zou het een oplossing kunnen zijn voor een deel van de woningbouwopgave die Den Haag heeft, en betekent het een mogelijke ontlasting voor de woningbouwopgave die de gemeente Wassenaar heeft. Een grenswijziging met Wassenaar zou overigens geen unicum zijn in de gezamenlijke geschiedenis van Den Haag en Wassenaar. In 1995 heeft er bij Mariahoeve al eens eerder een dergelijke wijziging plaatsgevonden. (Bestuursdienst nr. BZ5000460)

Een eventuele grenscorrectie zou kunnen plaatsvinden door het gebied tussen Duinzigt en Clingendael, langs de Benoordenhoutseweg/N44, ter beschikking of overname te stellen aan de gemeente Den Haag. Op die manier kan de ontwikkeling in het gebied benut worden voor woningbouw. Middels een leefbaarheidseffectrapportage kan dan duidelijk worden wat de effecten zijn voor de leefbaarheid en kan de gemeente Den Haag zelf die effecten direct compenseren, met behulp van de Japanse tuin en de Seyss-Inquartbunker. Wellicht is het mogelijk daarbij de sloot, die grofweg loopt tussen het Duinbosch en de Amos-vlakte, als nieuwe grens te hanteren.

3. Zou het college in overleg willen treden met de gemeente Wassenaar en de Provincie over een eventuele grenscorrectie? Zo nee, waarom niet gezien de hiervoor genoemde zorgen en de tevens aangehaalde mogelijke voordelen?

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.