06 februari 2020

Bredemeijer: Leraar mag geen fortuin kwijt zijn aan parkeren

Gunstige regelingen moeten vlucht Haagse docent voorkomen

@ANNE KOMPAGNIE

De tijd dat basisscholen in met name de arme delen van de Haagse binnenstad personeel kwijtraken door hoge parkeerkosten, moet voorbij zijn.

De gemeente heeft vanwege het tekort aan onderwijspersoneel bepaald dat scholen aanspraak kunnen maken op een zeer soepele parkeernorm. In delen van de wijken Transvaal en Schilderswijk joeg het betaald parkeren rondom scholen personeel weg. ,,Voor collega's uit bijvoorbeeld het Westland was de invoering van betaald parkeren meermaals de druppel om toch voor een school te kiezen in de eigen woonomgeving'', stelde de directie van basisschool Onze Wereld in Transvaal tijdens een bezoek van onderwijsminister Arie Slob vorig jaar. De coulanceregeling moet daar een einde aan maken.

,,Voor verschillende gebieden in de stad gelden verschillende parkeertarieven'', legt wethouder onderwijs Hilbert Bredemeijer uit. ,,Voorheen gaven we één parkeervergunning af per vijf à tien voltijdsleerkrachten per school. Nu kan zo'n school in aanmerking komen voor de soepelste normering. Dan kan er al bij twee voltijdsleerkrachten één vergunning worden verleend en dalen de parkeerkosten voor het lerarenteam dus drastisch.''

De gemeente probeert op meer manieren de leraar te behouden voor de stad. ,,We zijn ook druk bezig met een experiment om huisvesting voor sleutelberoepen - leraren, politieagenten en verplegers - te stimuleren. Dat vergt flink wat samenwerking tussen beleggers, de sectoren onderwijs, politie en zorg en de gemeente.''

Bredemeijer hoopt dat dit alles er mede voor zorgt, dat de huidige noodmaatregelen in het onderwijs tijdelijk zullen zijn.

,,Ik noem die noodmaatregelen zandzakken, geen structurele oplossingen. Uiteindelijk willen we weer naar een situatie dat klassen niet te vol zitten en dat alle leraren voor de klas zijn bevoegd.''

Ook moet elk kind in Den Haag in de eigen wijk toegang hebben tot goed onderwijs, benadrukt Bredemeijer. ,,Het liefst in combinatie met sport. Zowel op school als bij sportverenigingen leren ze samenwerken, doorzetten, op tijd komen, je aan de regels houden. Er bestaat al een onderwijsnorm die bepaalt: bij zoveel kinderen in de wijk beginnen we een school. Ik werk aan een vergelijkbare norm, maar dan voor sportlocaties.''

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.