29 oktober 2020

Ons gezamenlijk perspectief

Beste Haagse CDA’er,

We leven in een zware tijd. De coronacrisis grijpt diep in op ons dagelijks leven. Onze samenleving staat onder druk. 

In deze zware tijden willen we er als stadsbestuur zijn voor de stad. Het komt er nu op aan. De stad rekent op ons, misschien wel meer dan ooit. Om perspectief te houden en te bieden presenteren we vandaag een herstelplan. Hierin bieden we perspectief voor een stad die straks uit deze crisis komt. Samen uit de corona-crisis, samen uit de economische crisis. Zodat deze tijd niet ontaardt in een samenlevingscrisis. 

Als uw CDA-afgevaardigde in het college van burgemeester en wethouders heb ik hieraan bijgedragen vanuit die overtuiging. Opgelopen onderwijsachterstanden pakken we aan, het verenigingsleven houden we overeind, ondernemers ondersteunen we, werkgelegenheid stimuleren we en in kwetsbare Hagenaars investeren we. Ik ben er trots op dat ik, namens u, hieraan als CDA’er mijn bijdrage heb mogen leveren. 

Onderwijs
In de afgelopen maanden heb ik gezien hoe groot de impact van corona is op het onderwijs. Scholen doen er alles aan onze kinderen het onderwijs te bieden dat ze nodig hebben. Maar we leven in een stad waar kansenongelijkheid op de loer ligt. Met dit herstelplan pakken we dat aan. Voor ruim 5 miljoen euro gaan we alles in het werk stellen om onderwijsachterstanden te voorkomen en in te lopen. Door extra hulp in de klas, bijvoorbeeld van studenten. Door activiteiten en huiswerkbegeleiding in buurthuizen en bij welzijnsinstellingen. Door het uitdelen van nog meer laptops aan de meest armen. En door stageplekken te creëren en stagebegeleiding te organiseren.

Sport
Ook de sportwereld en het verenigingsleven hebben flink te lijden onder corona en de maatregelen. Eerder kon ik al drie maanden huur voor de sportverenigingen kwijtschelden. Daar doen we nu nog drie maanden bovenop. Alles om verenigingen te ontlasten en financieel gezond te houden. Daarnaast stimuleren we de sport in de wijken. Op pleinen en veldjes houden we kinderen en volwassenen in beweging. Dat is belangrijker dan ooit, omdat dit door het coronavirus echt een uitdaging is geworden. 

Buitenruimte
Vanuit mijn verantwoordelijkheid voor de buitenruimte van de stad kan ik gelukkig ook de marktondernemers tegemoet komen. Zij hebben het ongelooflijk zwaar. We kunnen de huur voor meerdere maanden kwijtschelden. De kramen en klanten van deze ondernemers geven kleur aan onze samenleving. Die kleur willen we ook na deze moeilijke tijd behouden.

De laatste weken merken we op steeds indringender wijze hoe corona van invloed is op ons leven. Ook op de manier waarop we met elkaar omgaan. Daar maak ik me grote zorgen over en ook daar hebben we als stadsbestuur oog voor. Vanuit het stadsbestuur werkt het CDA aan een sterke samenleving. Een samenleving waar we er voor elkaar zijn, waarin we elkaar kunnen helpen. Laten we dat perspectief, die samenleving, voor ogen houden!

 

Hartelijke groet,
Hilbert Bredemeijer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.