21 april 2021

CDA: Aandacht voor de samenleving

Het CDA reageert op de programmarekening:

De coronacrisis confronteert de gemeente Den Haag met een opvallend contrast. Op veel programmaonderdelen uit de programmarekening lukt het de gemeente niet om het geplande geld uit te geven. Tegelijk zijn de problemen in de Haagse samenleving ongekend groot. Er is een woningnood, ondernemers staan op omvallen, vrijwilligers dreigen het bijltje erbij neer te gooien, en er is een grote eenzaamheid onder ouderen én jongeren. 

In de ogen van het CDA Den Haag is er dan ook sprake van een belangrijke mismatch tussen de gemeentelijke overheid en de Haagse samenleving. De gemeente moet veel beter gaan luisteren naar wat er in onze samenleving speelt. “Luister en kijk naar de belangrijkste problemen in de samenleving”, vindt fractievoorzitter Kavish Partiman. “En ga als gemeentelijke overheid veel meer denken en werken vanuit die Haagse samenleving.” 

Niet de gemeentelijke beleidskaders moeten centraal staan, maar het perspectief van de samenleving. Op die manier kan de gemeente aansluiten bij die samenleving en proberen bij te dragen aan oplossingen voor de belangrijkste problemen die mensen hebben. “Het is cruciaal dat meer gedacht gaat worden vanuit de noden die spelen in de samenleving”, zegt Partiman. “Dan zie je wat mensen dagelijks raakt en waar de gemeentelijke overheid wellicht iets bij kan dragen. En dan weet je wat de gemeente juist wel of niet moet doen om meer zekerheid te geven aan onze inwoners”. 

Partiman werkt dit uit met een voorbeeld. “Als je als gemeentelijke overheid meer vanuit het perspectief van de samenleving gaat denken dan zie je dat elke ondernemer die het nog even uithoudt, of elke vrijwilliger die ondanks het wegvallen van de vergoeding toch nog vrijwilligerswerk blijft doen, veel meer bijdraagt aan onze Haagse samenleving dan welk beleidsstuk dan ook.”  

Andere fractieleden vullen aan. “Als je eerst de samenleving analyseert, dan zie je de woningnood, waardoor mensen met een middeninkomen in Den Haag geen huis meer kunnen kopen”, zegt raadslid Cees Pluimgraaff. “En dan besef je dat je als gemeente vol moet inzetten op het bouwen van woningen voor mensen met een middeninkomen, voor gezinnen.” Volgens fractievertegenwoordiger Astrid Frey en raadslid Ismet Bingöl is hetzelfde het geval bij eenzaamheid onder ouderen én jongeren. “Dan zie je de maatschappelijke impact en weet je: dit moet hoog op de agenda van de gemeentelijke overheid.” 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.