21 oktober 2022

CDA Den Haag en GroenLinks Den Haag: "Minder regels voor zonnepanelen op daken!"

De gemeente moet de laatste hordes wegnemen voor bewoners die zonnepanelen op hun daken willen leggen. Dat stellen CDA-gemeenteraadslid Hinke de Groot en GroenLinks-raadslid Vincent Thepass in schriftelijke vragen aan het stadsbestuur. Beide raadsleden pleiten voor het wegnemen van ingewikkelde regels en kosten voor bewoners die in huizen wonen met een beschermd stadsgezicht. Thepass: “We moeten het bewoners die willen verduurzamen makkelijker maken, niet moeilijker. Daarom willen wij minder onnodige regels.” 
 
De Groot: “We krijgen van bewoners uit wijken als het Zeeheldenkwartier signalen dat zij tegen belemmeringen aanlopen bij de gemeente bij het plaatsen van zonnepanelen op daken.” Zo zou de gemeente adviseren om eerst een ‘vooraanvraag’ of ‘principeaanvraag’ in te dienen. Dit kost de bewoner 500 tot 1.000 euro. Dat geld is iemand dan alleen al kwijt om te horen of het überhaupt mogelijk is om zonnepanelen aan te leggen in verband met omgevingsregels en het welstandsbesluit. “Dit heeft ertoe geleid dat bewoners uiteindelijk hebben afgezien van het verder in gang zetten van een aanvraag voor zonnepanelen”, zegt De Groot. “We moeten juist bewoners ontzorgen bij het verduurzamen van hun huizen, in plaats van opzadelen met papierwerk en financiële drempels.”

GroenLinks stelde eerder al vragen aan het college over het schrappen van de vergunningsplicht voor zonnepanelen. Ook nam de gemeenteraad een GroenLinks-motie aan om andere belemmerende eisen te schrappen. "Maar er is nog steeds verbetering mogelijk bij het plaatsen van zonnepanelen, in het bijzonder bij huizen die rijksbeschermd stadsgezicht zijn", zegt Thepass: “Hagenaars staan te springen om hun huizen te verduurzamen, bijvoorbeeld met zonnepanelen. Dat is iets wat we als gemeente moeten aanmoedigen. Niet alleen in de strijd tegen de klimaatcrisis, maar ook omdat het zorgt voor een lagere energierekening, iets wat heel erg speelt onder de mensen die wij spreken.”

Thepass en De Groot willen dat de gemeente het eenvoudiger en voordeliger maakt om zonnepanelen op daken te leggen. De fracties van CDA en GroenLinks blijven de ontwikkelingen op dit onderwerp kritisch volgen en zijn benieuwd naar de beantwoording van het college. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.