04 maart 2022

CDA Den Haag presenteert ambitieus woonplan: van woningmarkt naar fatsoenlijke volkshuisvesting

Het CDA Den Haag wil een omslag in de aanpak van de Haagse wooncrisis. Wat betreft de christendemocraten gaan we van een woningmarkt naar fatsoenlijke volkshuisvesting. Want het bouwen van huizen gaat niet over het stapelen van stenen; het gaat over de plek waar het leven vorm en kleur krijgt. Je huis is de plek waar je zelf een gezin start of waar je van je oude dag geniet. Het is kortom de plek waar je je thuis voelt. Lijsttrekker Hilbert Bredemeijer presenteert daarom een ambitieus plan met oplossingen om uit de Haagse woningcrisis te komen. Het veelomvattende plan bestaat uit versterkingen en uitbreidingen van bestaande maatregelen, en nieuwe ideeën om de problemen aan te pakken.

Zo geldt er sinds 1 maart opkoopbescherming in heel de stad, voor woningen tot en met een WOZ-waarde van 355.000 euro. Die opkoopbescherming betekent dat wie een woning koopt er ook zelf in moet gaan wonen. Ook wil het CDA dat de gemeente vaker gebruik gaat maken van de huisvestingsvergunning voor specifieke doelgroepen, zodat leraren, mensen in de zorg en andere cruciale beroepen, een fatsoenlijk huis kunnen vinden in Den Haag. Bij nieuwbouw pleit het CDA voor meer ambitie en een harde en glasheldere Haagse norm van 70% betaalbare koop en huur. Hierdoor maakt de Haagse middenklasse weer meer kans op een eigen huis.

Een van de nieuwe maatregelen die het CDA voorstelt is het maken van de afspraak dat wanneer de gemeente haar plannen om 20.000 woningen te bouwen niet rond krijgt, het Rijk de regie mag overnemen. Zo omzeilen we eventueel belemmerende particuliere belangen van projectontwikkelaars en bureaucratische rompslomp bij de gemeente. Ook heeft het CDA plannen om meer seniorenwoningen te bouwen en krijgen ouderen wanneer zij dit willen de mogelijkheid te verhuizen, door middel van de introductie van ‘passend wonen’. Dit bevordert de doorstroming, net als de afschaffing van de verhuurdersheffing, het aanpakken van scheefhuurders en nauwere samenwerking met woningbouwcorporaties.

Wat het CDA betreft gaat Den Haag ook zo snel mogelijk gebruik maken van de recente wijziging van de huisvestingswet, zodat eigen inwoners voorrang krijgen op een betaalbare koopwoning. Daarnaast moet onderzocht worden of jongeren uit specifieke wijken eenzelfde voorrang krijgen op woningen uit hun eigen wijk, zodat bijvoorbeeld Scheveningse jongeren op Scheveningen kunnen blijven wonen. Als echte studentenstad is het bovendien tijd om de leenstelselgeneratie een eerlijke kans te geven. Daarom wil het CDA dat de gemeente garant kan staan voor de studieschulden van starters, en bredere inzet van koopstartconstructies en startersleningen. Ook moet Den Haag op korte termijn komen met eigen ambities en maatregelen voor studentenhuisvesting, waarbij met onderwijsinstellingen prestatieafspraken worden gemaakt over de huisvesting van studenten. Als laatste worden er ook met buurgemeenten deals gesloten over wie verantwoordelijk is voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zodat overlast en overbewoning kan worden tegengegaan. Alle maatregelen uit het CDA-woonplan zijn te lezen via www.cdadenhaag.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.