23 mei 2022

CDA Den Haag start gesprekken om tot een nieuwe coalitie te komen

CDA Den Haag is de gesprekken gestart met collega’s van D66, VVD, GroenLinks en PvdA om te komen tot een nieuwe coalitie. De gesprekken volgen op het advies van de heer Piet Hein Donner. De afgelopen week naam hij, op verzoek van de gemeenteraad, de tijd om te komen tot een advies hoe uit de eerder ontstane impasse te komen. Het CDA dankt de heer Donner hiervoor en herkent zich goed in de conclusie van zijn advies: 

“… dat de intenties, bereidheid en inzet van de betrokken partijen zodanig wederzijds zijn verduidelijkt dat ieder daaraan het vertrouwen kan ontlenen dat de inzet is om tot een resultaat te komen dat ieder in eigen kring en naar buiten kan verdedigen als een goed resultaat, met name ook op de voor ieder aangelegen punten. Op die basis adviseer ik de fracties van D66, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA om met elkaar onderhandelingen te starten over een nieuwe samenwerking, beleidsprogramma en bijbehorend financieel kader. Deze samenstelling is niet alleen voorshands de meest haalbare coalitie om tot een stabiel stadsbestuur te komen, maar biedt ook gegeven de strekking en de intenties van het prealabel overleg uitzicht op een akkoord dat nodig is voor de stad en dat ieder ook met opgeheven hoofd zal kunnen verdedigen als een goed resultaat.”

Het CDA zal de komende tijd, samen met de collega-partijen, gaan werken aan een gedragen coalitieakkoord. De uitdagingen in de stad zijn groot en vragen om een stabiel en daadkrachtig stadsbestuur. We gaan ons inzetten voor betaalbare huizen voor starters, gezinnen en ouderen. Voor een stad waar meer naar elkaar wordt omgekeken en minder langs elkaar heen geleefd wordt. We zullen onze verantwoordelijkheid nemen om kinderen en jongeren gelijke kansen te geven op een mooie toekomst. Voor een gemeentelijke overheid die dienstbaar is aan en bereikbaar voor de stad. En we werken aan een veilige stad, die mooi, groen, schoon en bereikbaar blijft. 

Ook het proces van de komende tijd zal worden geleid door Piet Hein Donner. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.