09 september 2021

CDA Den Haag: Verantwoordelijkheid nemen in financieel uitdagende tijden

Het gebrek aan voldoende financiële steun vanuit het Rijk en de coronacrisis stelt de gemeentebegroting voor grote uitdagingen. Het CDA Den Haag is er trots op dat desondanks er een evenwichtige begroting is gepresenteerd, waarmee belangrijke investeringen worden gedaan in de leefbaarheid van onze stad.

Zo zet dit college vol in op goede sportvoorzieningen, plekken en pleinen waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en samenleven, en groen. Daarnaast is er in het bijzonder aandacht voor mensen die het minder hebben, zoals de voorgenomen aanpak van mensenhandel en het creëren van uitstapprogramma’s voor prostitués.

Den Haag kent grote tegenstellingen, die ook politiek zichtbaar zijn in een coalitie van zeer verschillende politieke partijen. Ons stadsbestuur kiest voor samenwerking, ondanks de grote verschillen. Daarmee laat het college zien dat het ten dienste wil staan van de Haagse samenleving.

Het draait om onze inwoners, wat zij heel concreet in hun eigen wijk zien gebeuren. Fractievoorzitter Kavish Partiman is daar blij mee: “Tegen je buurman polariseer je ook niet, daar schiet je niets mee op. Je zet samen de schouders eronder en neemt je verantwoordelijkheid. Zo moeten wij als politici ook onze verantwoordelijkheid nemen, zij aan zij dienstbaar zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.