03 juni 2019

CDA: Dit moet beter op Scheveningen!

Verkeerd geparkeerde motoren, ontsierende stallingen van scootmobielen, leegstand en illegale afvalplaatsing, het is een doorn in het oog voor bewoners van Scheveningen. Het CDA bracht een werkbezoek aan Scheveningen Dorp en doet na gesprekken met bewoners een aantal voorstellen voor verbetering van de leefbaarheid. Fractievoorzitter Daniëlle Koster meent dat kleine aanpassingen een groot effect kunnen hebben: “Een beetje aandacht kan voor de bewoners van Scheveningen een wezenlijk verschil maken.”

Zo staan er regelmatig motoren geparkeerd op de boulevard en het voetgangersgebied bij de ingang van de Palace Promenade, terwijl er aparte parkeerstroken zijn voor motoren. De CDA-fractie pleit daarom voor borden die de parkeerstroken beter aanwijzen. Raadslid Ismet Bingöl: “Het moet voor alle motorrijders duidelijk zijn waar ze kunnen parkeren. Daarnaast willen we bij mooi weer extra handhavers die controleren op foutparkeren op de boulevard.”

Ook over de handhaving bij evenementen hebben de CDA’ers vragen. “Wordt er bij de indeling van handhavers rekening gehouden met extra bezoekers door bijvoorbeeld evenementen? Houdt de gemeente die planning wel goed in de gaten?”, wil raadslid Kavish Partiman weten.
Zoals in de hele stad, verschijnen ook op Scheveningen steeds meer stallingen voor scootmobielen op de stoep. De stallingen, vierkante hokjes, zijn vaak roestig of vol gespoten met ontsierende graffiti. In navolging van een idee van bewoners, vraagt het CDA aan het stadsbestuur om de hokjes te versieren met stickers of graffiti-kunst.

Verder is het CDA benieuwd of de Haagse Pandbrigade, die op kan treden bij achterstallig onderhoud en leegstaande panden, actief is op Scheveningen. Bewoners zien bijvoorbeeld dat het pand op de hoek van de Keizerstraat met de Jurriaan Kokstraat al jaren leeg lijkt te staan en verwaarloosd is.
Ten slotte roept het CDA het stadsbestuur op, om maatregelen te treffen tegen de illegale bijplaatsing van afval bij de ondergrondse afvalcontainers (ORACs). Vooral bij de ORAC aan de Keizerstraat wordt vaak (bedrijfs)afval illegaal neergezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.