05 maart 2020

CDA: Ga zorgvuldig om met verkeersborden

Deze week hebben CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman en CDA-woordvoerder mobiliteit Daniël de Groot het stadsbestuur gevraagd naar overbodige verkeersborden in de gemeente Den Haag;

Aan de voorzitter van de gemeenteraad, Volgens Veilig Verkeer Nederland (VVN) zijn 20% van de verkeersborden in Nederland overbodig. Volgens de VVN komt het nu vaak voor dat weggebruikers in de war raken door wat de organisatie noemt “creatieve verkeersborden”, borden die door de provinciale en gemeentelijke wegbeheerders zelf zijn bedacht. Dat kan leiden tot onveilige situaties.

In aanvulling op de vragen van dhr Meinesz van fractie Hart voor den Haag/Groep de Mos de volgende vragen:

1) Kennen wij in de gemeente Den Haag eigen ‘’creatieve verkeersborden’’ die door onze eigen gemeente bedacht zijn? Zo ja, welke verkeersborden zijn dit dan en waarom hebben wij deze verkeersborden zelf bedacht?

2) Zijn er vanuit inwoners of andere organisaties ooit klachten geweest over situaties die door (onduidelijke) verkeersborden ontstaan zijn? Zo ja, welke klachten heeft de gemeente dan wel ontvangen en welke maatregelen heeft de gemeente destijds genomen?

3) Gaat het college in de toekomst rekening houden met de aanbeveling vanuit VVN om zorgvuldig om te gaan met het plaatsen van eigen creatieve verkeersborden? Zo ja, waarom wel? Zo nee, waarom niet?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

PS. De beantwoording kan 6 werken duren. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.