23 april 2020

CDA: ondersteun prostituees en sekswerkers

CDA-fractievertegenwoordiger Astrid Frey en Fractievoorzitter Kavish Partiman roepen de gemeente op prostituees en sekswerkers te ondersteunen:

Fractievoorzitter Partiman wil dat het college (beter) gaat zorgen voor de prostituees/sekswerkers in de stad die hard worden getroffen door de coronacrisis. Van verschillende organisaties die zich bezig houden met deze groep, heeft hij namelijk signalen gekregen dat het goed fout gaat met de ondersteuning. Volgens de CDA-er, die citeert uit een artikel in het AD, hebben de Stichting de Haven en STEK de afgelopen weken aan ruim 700 vrouwen zogoenoemde broodnood (geld om boodschappen te doen) verstrekt.

Partiman wil daarom van het college weten of de prostituees/sekswerkers vallen onder de (rijks)regeling die gelden voor zelfstandige ondernemers. Ook pleit de fractievoorzitter ervoor een speciaal aanspreekpunt bij de twee organisaties aan te stellen zodat prostituees/sekswerkers sneller en met meerdere tegelijk geholpen kunnen worden.

Volgens het raadslid zijn er ook steeds meer prostituees die besluiten uit het werk te stappen en daarmee gebruik willen maken van de zogenoemde TEO-uitkering. Maar, zo stelt Partiman, "mij is ter ore gekomen dat er een maximum zou zitten aan het aantal van deze uitkeringen dat toegekend kan worden. Dat zou wat het CDA betreft niet zo moeten zijn. Voor prostituees is het niet eenvoudig over te stappen naar ander werk. Als zij daar hulp bij nodig hebben, dan moeten ze die kunnen krijgen."

@Dagblad070

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.