16 april 2019

CDA signaleert veel positieve punten, maar is ook kritisch:"Slacht niet de kip met de gouden eieren, maar spaar ook voor de toekomst!" - Reactie op programmarekening 2018

 

 

En: "Komende jaren goed kijken naar betaalbaarheid van zorg en wonen, en meer mensen uit de bijstand aan het werk."

 

Vandaag presenteert het stadsbestuur de Programmarekening van het jaar 2018. In de Programmarekening worden alle gerealiseerde plannen van de gemeente en de gemaakte kosten bij de uitvoer van de plannen gepresenteerd. 2018 was het jaar van de wisseling van de wacht afgelopen juni van het oude college en het nieuwe college. Veel van wat in 2018 is gerealiseerd is de voortzetting van het collegebeleid van 2014-2018.

Werk en economie

Het CDA Den Haag ziet zowel positieve punten als punten van zorg. Positief is dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2018 met 5,2% is gedaald en het aantal bijstandsaanvragen is gedaald met 15,8% mede dankzij de gunstige economische groei die ons wind in de rug gaf op dit punt. Desondanks is het teleurstellend dat ondanks deze positieve trend nog steeds 10,2% van het aantal huishoudens afhankelijk is van de bijstand. Dit percentage was in 2017 nog 10,3% en is dus amper gedaald. De vraag is dan ook waarom dit cijfer niet verder is gedaald. Zeker ook gezien de groei van het toerisme dat zorgt voor laaggeschoolde arbeid en het feit dat het 10.000 banenplan van het vorige college 12.900 banen netto heeft opgeleverd.  CDA Fractievoorzitter Daniëlle Koster: "Het CDA Den Haag wil van het college weten waarom het ondanks alle inspanningen niet lukt om meer mensen uit de bijstand aan het werk te krijgen. Dat is de grote vraag voor de komende jaren."

Zorg

Positief is dat mede dankzij de investeringen door het vorige college de zorg aan ouderen op orde was. Tegelijkertijd maken we ons zorgen over de oplopende tekorten in de WMO (16 mln in 2018) enerzijds door de toegenomen vraag en anderzijds door doordat de bezuinigingen vanuit het rijk op de WMO minder worden gecompenseerd door het nieuwe college. Het zal dan ook een grote uitdaging worden voor dit college om de kwaliteit van zorg op peil te houden en tegelijkertijd de kosten te beheersen.

Ditzelfde geldt, maar dan in nog grotere mate, voor de oplopende tekorten in de jeugdzorg. Het inzetten op een omslag van zware naar lichte jeugdzorg zet op financieel gebied nog nauwelijks zoden aan de dijk. Daarentegen lopen de tekorten in de jeugdzorg flink op. Was in 2017 nog sprake van een tekort van 14 miljoen, in 2018 was dit nog steeds 8 miljoen, ondanks het bijspringen vanuit de reserves met een bedrag van 11 miljoen. Koster: "De jaren van de overschotten op de WMO en Jeugd liggen inmiddels ver achter ons en vooral bij jeugdzorg zal het een grote opgave worden om de kwaliteit van de zorg op peil te houden, de wachtlijsten in toom te houden en tegelijkertijd de tekorten te beteugelen. Het CDA Den Haag zal het college hier kritisch op volgen."

Haagse kracht

Trots is het CDA Den Haag op de inzet van alle vrijwilligers die we hebben in onze stad. Maar liefst 135.000 van onze stadsgenoten zijn actief als vrijwilliger. Koster: "Het is mooi om te zien dat zoveel mensen zich belangeloos inzetten voor anderen. Zonder de inzet van alle Haagse vrijwilligers kunnen buurthuizen, scholen, sportverenigingen en verzorgingshuizen niet goed draaien." Ook het werk van alle mantelzorgers is onmisbaar. Ten opzichte van 2017 zijn er 21% meer mantelzorgers. Daarom is het goed dat ook dit college de mantelzorgers blijft ondersteunen want het is belangrijk, maar ook verantwoordelijk en zwaar werk.

Wonen

Het CDA vindt dat er nog steeds te weinig betaalbare gezinswoningen in het middensegment zijn gebouwd. Er wordt nog steeds te veel gebouwd in het lage segment (sociale huur) en het hoogste segment, terwijl er een groot tekort is aan betaalbare woningen. Koster: "Voor de sociale cohesie is het belangrijk om meer gezinnen in de stad te houden door het bouwen van meer betaalbare woningen."

Parkeren

Op het gebied van parkeren zien we dat de opbrengsten flink zijn toegenomen met bijna 10 miljoen. We verwachten van het college dat zij in 2019 met concrete plannen komen om deze inkomsten te besteden aan meer parkeerplaatsen en bijvoorbeeld het uitbreiden van groen-gele zones.

Financiële situatie

Het CDA Den Haag is tevreden dat de gemeente steeds beter in staat is om reëel te ramen. Het verschil tussen de begroting en het uiteindelijke resultaat in de jaarrekening is teruggebracht naar 8,5 miljoen. Bovendien is het verschil tussen het verwachte (nadelige) resultaat in het Halfjaarbericht van 2018 (8 miljoen) uiteindelijk uitgekomen op een nadelig resultaat van 6,9 miljoen). Koster: "Dat is een compliment waard; de verschillen waren in vorige jaren veel groter en dat betekent dus dat we beter in control zijn."

Het CDA Den Haag maakt zich wel zorgen dat de financiële kengetallen stuk voor stuk negatiever uitvallen dan in voorgaande jaren. Koster: "Den Haag voert nog steeds een financieel degelijk beleid, maar vanwege de dalende reserves, grote uitdagingen op het gebied van (jeugd)zorg, bijstand en het voornemen van dit college de eventuele Eneco-opbrengsten gelijk weer uit te geven aan andere zaken, zal het steeds moeilijker worden om in de toekomst financiële risico’s op te vangen." Ons advies aan dit college is om bij eventuele verkoop van de Eneco-aandelen niet alles gelijk uit te geven, maar te sparen voor de toekomst van onze mooie stad! 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.