04 januari 2021

CDA stort zich in kerstreces op de Haagse vrijwilligers

CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman heeft een deel van het kerstreces gebruikt om de relatie tussen de gemeente en de vele vrijwilligers(organisaties) duidelijker te krijgen. Met drie reeksen vragen, in totaal zo'n 40 vragen, wil hij bewerkstelligen dat het college de ogen opent voor de grote betekenis van de vrijwilligers, dat het snel duidelijkheid biedt en dat het de drempels wegneemt voor de organisaties, en dat niet alleen zo snel mogelijk maar ook zoveel mogelijk.

Aanleiding tot een deel van de tientallen vragen zijn de signalen die de fractie heeft gekregen van de organisaties. Zij verkeren blijkbaar in onzekerheid over mogelijk veranderende subsidieregels in de stad. Partiman vraagt het college ondermeer of dat inderdaad nog steeds het in 2019 geuite voornemen heeft om de subsidietoewijzing ingrijpend te veranderen?

Als dat zo is, wil de CDA-voorman graag weten wanneer het stadsbestuur dan wel van plan is dat plan voor te leggen aan de gemeenteraad, want hij heeft van organisaties begrepen dat de gemeente in gesprekken aangeeft dat er per 2022, dus volgend jaar, wordt overgegaan op een stelsel van aanbestedingen. Partiman verwijst daarbij naar een verhaal in de Groene Amsterdammer waaruit zou blijken dat het aanbesteden van sociaal werk eigenlijk vooral ellende oplevert.

Partiman wil ook graag weten van het college waar het zogeheten Actieplan Vrijwilliegers blijft, in antwoorden op vragen van de VVD werd de verwachting uitgesproken dat het plan voor de zomer van 2020 gereed zou zijn. De CDA'er vindt dat het hoog tijd wordt voor een integrale visie van dit college op vrijwilliegersorganisaties en integraal beleid, want in de visievorming op het Haagse welzijsnwerk ligt de focus teveel op de professionele organisaties. Zo'n integrale visie ziet Partiman dan het liefst minimaal één keer per jaar besproken in de raad.

@Voorburgs Dagblad

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.