15 november 2021

CDA: Vertrek Shell uit Den Haag?

Schriftelijke vragen: Vertrek Shell uit Den Haag?
Indiener: Kavish Partiman

Datum: 15-11-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde en in aanvulling op vragen van Ralf Sluis van Hart voor Den Haag/Groep de Mos stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Zou het college willen toelichten hoe de gemeente in gesprek blijft met Shell?

2. Zou het college willen toelichten hoe de gemeente inzet en zal blijven inzetten op het behouden en uitbouwen van de investeringen van Shell in een duurzame energievoorziening, of Shell nu uit Nederland vertrekt of niet?

3. Wat zijn de plannen van het college om de economische gevolgen van het vertrek van Shell op te vangen? Zou het college hierbij willen ingaan op de directe economische gevolgen, zoals het verlies van werkgelegenheid, als de meer indirecte economische gevolgen voor spelers in de aanverwante economie en samenleving, zoals de Rijksoverheid, hotels, makelaars, scholen en onderwijs sportclubs?

4. Zou het college willen toelichten wat de lange termijn visie is voor de locaties waar nu Shell gehuisvest is, mocht het hoofdkantoor van Shell daadwerkelijk uit de Haagse straten vertrekken? Mocht er op deze locatie worden overgegaan tot de ontwikkeling van woningen, deelt het college dan de mening van het CDA Den Haag dat zou moeten worden ingezet op woningen voor gezinnen en starters, middenhuur en koop?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.