14 april 2021

Dakopbouw geeft gezinnen de kans om in de stad te blijven

Voor veel jonge gezinnen is het vinden van een ruime woning een uitdaging in Den Haag. Cees Pluimgraaff roept het stadsbestuur op om voor deze doelgroep een dakopbouw toe te staan. Wel onder de voorwaarde dat deze woning de komende 15 jaar niet gesplitst wordt.
 "Een dakopbouw moet namelijk een verrijking zijn voor de bewoners en niet ten koste gaan van de leefomgeving." aldus Cees Pluimgraaff.

Motie: dakopbouw geeft gezinnen de kans om in de stad te blijven
Indiener: Cees Pluimgraaff

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 15 april 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Aanvraag herziening bestemmingsplan Regentesse-/Valkenboskwartier t.b.v. oprichten dakopbouw op Cartesiusstraat 316 (RIS308150).

Constaterende, dat:

  • veel gezinnen een ruimere woning buiten Den Haag zoeken.
  • 30’ers massaal de stad verlaten
  • het toestaan van een uit- of opbouw op de woning meer gezinnen voor Den Haag zal kunnen behouden.

Overwegende, dat:

  • De wethouder zich dan ook aan de wet zal houden

Roept het college op:

  • Alsdan de dakopbouw toe te staan onder de voorwaarde dat de woning de komende 15 jaar niet kan wordt gesplitst.

En gaat over tot de orde van de dag.

Cees Pluimgraaff       
CDA Den Haag          

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.