19 september 2019

Daniëlle Koster: bezuinigen op de zorg is onverantwoord!

Voorzitter,
 
De afgelopen dagen waren er in de stad meerdere steekpartijen en zinloos geweld
Maar toch wil ik stilstaan
Bij de afschuwelijke moord gisteren op advocaat Wiersum in Amsterdam
Onze gedachten zijn bij zijn gezin, familie, vrienden en collega’s
Deze moord is een aanslag op onze rechtstaat
En laat zien dat we de strijd tegen ondermijning door drugscriminaliteit
Onverminderd en met nog meer prioriteit moeten voortzetten.
Ook in Den Haag!
 
Voorzitter,

Met hangen en wurgen heeft het college 
Een sluitende begroting aan de Raad voorgelegd.
Dat was niet makkelijk en een compliment waard.
Maar fraai is het allemaal niet.
 
In de begroting vallen twee zaken op:
In het voorwoord en de inleiding staan ronkende teksten 
over slimme oplossingen om tekorten weg te werken zonder bezuinigingen of lastenverhogingen
Desalniettemin wordt er maar liefst 34 miljoen op ouderenzorg en jeugd bezuinigd.
 
Verder is dit college vooral bezig met het hier en nu
En de rekening voor de gemaakte keuzes
wordt deels doorgeschoven naar volgende colleges, 
Geld van Eneco dat er nog niet is, wordt alvast gretig ingeboekt
 
Voorzitter,
Die enorme bezuiniging op jeugd en ouderenzorg van 34 miljoen
Wordt eufemistisch weggezet als besparingen en efficiency maatregelen
Maar iedereen kan op zijn vingers natellen dat
Zo’n enorm bedrag toch ook echt de kwaliteit en toegang tot zorg raakt.
 
 
Dit gaat ten koste van ouderen die hulp nodig hebben om fatsoenlijk thuis te kunnen wonen
Dit gaat ten koste van jongeren wiens ouders niet voor hen kunnen zorgen
Dit gaat kortom ten koste van mensen
die niet het geld of het netwerk hebben om zichzelf te redden.
 
Dit is gewoonweg een keiharde bezuiniging 
Op de meest kwetsbare kinderen en ouderen in onze stad
Maar het is vooral ook een oneerlijke keuze
Om het veen te laten bloeden en niet te willen snijden in de mooie plannetjes voor het zand
 
Wat een verschil met het vorige college
Waarin het CDA er duidelijk voor koos niet te bezuinigen, maar juist te investeren in ouderenzorg, bijna 40 miljoen
De contrasten kunnen bijna niet groter zijn met het huidige college….
 
Groep de Mos noemt zich tegenwoordig Hart voor Den Haag
Blijkbaar klopt dat hart alleen nog maar voor toerisme,
Evenementen en het Songfestival
Maar…. waar is het Hart voor Ouderen en kinderen gebleven bij Hart voor Den Haag?
 
En waarom gingen D66 en vooral GroenLinks mee in deze snoeiharde bezuiniging?
In deze VVD agenda van bezuinigen op de meest kwetsbaren?
Dit is immers al jaren een wens van de VVD
Zowel in 2014 (29 miljoen) en 2018 (35 miljoen) stonden grote bezuinigingen ingeboekt op ouderenzorg en welzijn in het VVD Verkiezingsprogramma
 
Het moge duidelijk zijn,
De keuze van dit college
Is niet de keuze van het CDA
Wij vinden dit een hele oneerlijke keuze
 
Wij roepen het college op 
Om deze oneerlijke keuze die
Onevenredig zwaar neerdaalt op de meest kwetsbare mensen in onze stad
Te heroverwegen en met alternatieven te komen.
 
Want er zitten nog genoeg plannen in de begroting
die leuk, maar niet noodzakelijk zijn
Plannen die uitgesteld kunnen worden
Kortom plannen die nice to have zijn ipv need to have
zoals ouderenzorg en jeugdzorg.
 
Daartoe dien ik namens de voltallige oppositie de volgende motie in met als dictum:
 
Verzoekt het college;
De structurele bezuinigingen op programma 2.8 te heroverwegen en voor de begrotingsbehandeling van november as te komen met een voorstel voor een alternatieve, structurele dekking
En gaat over tot de orde van de dag.
Mede ondertekend door: PvDA, HSP, PVV, PvdD, Islam Democraten, ChristenUnie/SGP, SP, NIDA en PvdE
 
Ik hoop dat het college deze handschoen wil oppakken
En bereid is te kijken naar alternatieven.
Volgens mij zijn er voldoende mogelijkheden
Om andere keuzes te maken als je maar echt wilt.
 
 
Voorzitter, 
Veel gaat ook goed in Den Haag; er is veel geinvesteerd in de stad met zichtbaar resultaat
We hebben een bloeiend verenigingsleven en mooie wijken om in te wonen
En veel mensen zetten zich vrijwillig in voor een ander.
Maar veel kan ook beter.
 
We hebben het de afgelopen tijd veel gehad over wonen
En hoe de steeds duurder wordende woningen
De gezinnen de stad uit jagen. 
Terwijl dit juist de sterke schouders zijn die je wil houden, die het cement vormen van onze stad.
 
Maar vandaag wil ik de focus leggen op de leefbaarheid
die in onze stad steeds verder onder druk staat.
Er zijn veel klachten over volle afvalcontainers en bijplaatsing.
Of over overlast van bijvoorbeeld shishalounges 
Een ding hebben deze klachten gemeen: Ze behoren tot de kerntaken van de gemeente.
 
Kerntaken waarbij de basis op orde moet zijn
Maar pijnlijk duidelijk is dat de basis niet op orde is!
Anders kregen wij en alle andere partijen niet zoveel klachten hierover.
Met name over de onmacht van de gemeente om dit op te lossen.
 
Als CDA-er vind ik uiteraard dat mensen zich moeten gedragen.
Niet alleen moeten uitgaan van hun rechten
Maar vooral beginnen met zich eens te houden aan de plichten die ze hebben
Dus niet alleen maar denken aan jezelf, maar vooral ook aan de ander.
 
Want waarom moet jouw afval, het probleem van de hele buurt worden?
En waarom moet jouw feestje zorgen voor overlast voor je buren?
Met wat meer begrip en respect voor elkaar en gemeenschapszin komen we een heel eind.
 
Voorzitter,
Maar het probleem zit dieper dan alleen menselijk gedrag
Het gaat allereerst over het functioneren van de gemeente op basistaken.
Je moet er als inwoner van deze stad toch op kunnen rekenen
dat de gemeente de stad schoon, veilig en leefbaar houdt!
 
Ik erger me dan ook kapot aan de genante afvalruzie tussen GDM en GL
Jongens, hou op met vingerwijzen naar elkaar over wiens wethouder het niet goed doet
En ga aan de slag om het afvalprobleem in deze stad echt op te lossen
Dat is jullie taak als besturende partijen in deze stad!
 
 
Handhaving is een groot probleem omdat er te weinig handhavers zijn
Hiermee blijven veel inwoners van onze stad met hun klachten in de kou zitten
En is het in onze stad die groeit en groeit 
Een steeds grotere opgave de leefbaarheid op peil te houden
 
Ondanks het nijpende tekort aan handhavers, komt dit college met allerlei voorstellen
Waarvan zonder extra handhaving de Hagenaar en Hagenees de klos is
 
En dus is dit helaas de realiteit voor veel mensen:
Heb je overlast van een terras naast je deur?
Sorry, we hebben geen tijd om langs te komen
Wordt je al jaren helemaal gek van een shishalounge onder je?
Sorry, we kunnen er niks aan doen
 
En zo krijgen veel inwoners van deze stad het gevoel
Dat de gemeente meer aan de kant 
Van de overlastpleger staat
Dan aan de kant van de burger die overlast ervaart.
 
Dat voelt hartstikke onrechtvaardig
en tast het vertrouwen van de burger in de overheid aan
Want waarom zou jij je nog aan de regels houden
Als je ziet dat anderen jaar in jaar uit met van alles wegkomen?
 
Helaas heeft dit college een ‘alles moet maar kunnen’ mentaliteit,
We willen de grootste toeristische stad van Nederland worden
We willen meer evenementen, meer parkeerterrassen en de horeca moet 24 uur open…
 
Ik denk wel eens; Je zal maar op Groep de Mos gestemd hebben; 
En nu merken dat je overlast hebt van allerlei mensen die nog tot laat een biertje kunnen drinken op een parkeerterras bij jou in de straat
Terwijl je eigen auto niet meer kwijt kan in de straat en je meer moet betalen voor parkeren!.
 
Als CDA zijn we niet tegen toerisme, evenementen en een bruisende stad
Waar we wel tegen zijn is dat dit college alles maar toestaat
Zonder na te denken over de negatieve gevolgen van het eigen beleid voor de leefbaarheid die toch al onder druk staat:
College; in onze stad wonen echte mensen, het is hier geen pretpark!
 
Het CDA wil dan ook. dat het college vaker van te voren gaat 
Bedenken wat mogelijke oplossingen zijn voor negatieve bij-effecten van bestaand en nieuw beleid
Zodat we tijdig kunnen bijsturen bij negatieve ontwikkelingen
In plaats van mensen met terechte klachten in de kou te laten staan
Is het college bereid dit toe te zeggen? 
 
Om de effecten van beleid beter inzichtelijk te maken wil
het CDA dat we de LER verder gaan uitrollen over de stad.
Een heel mooi instrument door inwoners van Bezuidenhout ontwikkeld.
En dan niet in de afgeslankte vorm in de pilot die Wethouder Revis voorstelt.
Maar het echte origineel uitrollen over de stad!
 
Maar het CDA wil ook verder gaan dan de LER.
We willen ook dat wordt gekeken naar het effect op de leefbaarheid van 
Onder andere ruimere openingstijden van de horeca, meer evenementen en toerisme, naar het afvalprobleem en het schoon houden van de openbare ruimte etc etc
 
Zodat we gelijk zien waar het knelt en handhaving te kort komen
En daarom maar besluiten om bepaald beleid uit te stellen
Of niet in een bepaalde buurt nog meer shishalounges of terrassen toe te staan
Totdat we voldoende handhavingscapaciteit hebben om toe te zien op de regels.
 
Is het college bereid een dergelijk instrument te ontwikkelen? 
En daarna te gaan testen in een pilotfase?
En harde normen ook weer echt te zien als normen en niet als streefwaarden
En zaken uitstellen of niet doen als we niet de leefbaarheid kunnen garanderen.?
 
 
Voorzitter, Tot slot nog 2 punten over de dienstverlening van de gemeente.
 
De afgelopen tijd zijn er maar liefst 1000 ambtenaren bijgekomen
Maar als inwoners van deze stad hebben we niks gemerkt van een verbeterde service of dienstverlening.
Wat doen deze mensen allemaal vraag ik me af en waarvoor hebben we 1000 mensen extra nodig als we als burger niet eerder worden geholpen met onze problemen?
Graag een reactie.
 
Kan het college tevens toezeggen dat bij de bezuinigingen
als gevolg van de korting op de loon/prijscompensatie de uitvoering en directe dienstverlening aan de inwoners van onze stad buiten schot blijven?
 
Den Haag is een prachtige stad om in te wonen
Maar het is ook een stad met grote tegenstellingen en uitdagingen
Dat vraagt om verstandige beslissingen,
Niet om nu alvast geld van Eneco van de komende jaren in te boeken in de begroting
En ook met andere zaken de rekening door te schuiven naar volgende generaties
En al helemaal niet om zo hard te bezuinigen op kwetsbare groepen in onze samenleving.
 
Voorzitter,
Ik rond af;
Alleen als we eerlijke keuzes maken
Kunnen we onze mooie stad op een goede manier doorgeven aan onze kinderen en kleinkinderen
Ik roep dit college op te beginnen met het maken van eerlijke keuzes.
 
Dank u wel

NB: Gesproken tekst telt. De gehele uitzending van de raadsvergadering van 19 september is hier te zien.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.