04 juli 2019

Daniëlle Koster over Programmarekening 2018

Spreektekst Daniëlle Koster tijdens bespreking Programmarekening 2018 

Werk en economie

Bij het terugkijken op het afgelopen jaar, ziet het CDA Den Haag zowel positieve punten als punten van zorg. Positief is dat het aantal bijstandsuitkeringen in 2018 (met 5,2%) is gedaald, mede dankzij de gunstige economische groei. Maar nog steeds zijn te veel mensen afhankelijk van de bijstand. Meer mensen uit de bijstand halen is de opdracht voor de komende jaren, om het gat tussen wat we krijgen van het rijk en wat we uitgeven, te dichten. Het Haagse MKB is een goede banenmotor. Helaas krijgen we van het MKB als gemeente maar een 6,5, daar moet echt een tandje bij. Want ondanks de maatregelen van het vorige college, kan dit beter! Wethouder De Mos was dat met ons eens en wil streven naar een 8. We zullen de wethouder daar kritisch op volgen!

Zorg

Zorgen maken we ons over de tekorten in de zorg. Dankzij de investeringen van 33 miljoen door het vorige college was de zorg aan ouderen op orde en hoefden we niet te bezuinigen. Dit college heeft helaas niet extra willen investeren in ouderenzorg. Waardoor de tekorten oplopen (16 miljoen in 2018), bij de Voorjaarsnota hebben we dan ook aangegeven dat we niet willen dat er bezuinigd wordt op ouderenzorg! Hetzelfde geldt voor de tekorten in de jeugdzorg, die ondanks de getroffen maatregelen verder oplopen. Ook daar willen we niet dat er wordt bezuinigd. We zijn dan ook op deze punten zeer benieuwd naar de begroting voor volgend jaar.

Wonen

Voor de sociale cohesie is het belangrijk om meer gezinnen in de stad te houden. Dus moeten we meer betaalbare gezinswoningen bouwen! We zullen het college hier kritisch op blijven volgen.

Parkeren

De scanauto’s zijn zo effectief gebleken, dat de parkeeropbrengsten met bijna 10 miljoen zijn toegenomen. We zien daarmee kansen om een CDA initiatief, de groengele parkeerzones, uit te breiden. Dit kan bijvoorbeeld in de Hobbemastraat en rondom de Haagse Markt.

Subsidies

Het CDA is van mening dat het aanvragen van subsidies makkelijker gemaakt kan worden. Er wordt ingewikkelde taal gebruikt en de procedures zijn ook lastig. Dit leidt ertoe dat vooral in de meer welvarende wijken van de stad volop subsidies worden aangevraagd en nauwelijks in de minder welvarende wijken. Dat moet anders, daarom wil het CDA makkelijker taalgebruik op de website van subsidieaanvragen, meer uitleg bij jargon en een voorlichtingscampagne die bewoners informeert over de mogelijkheden van subsidies. Ook willen we een hulpbalie waar bewoners met al hun vragen over subsidies terecht kunnen, waarbij speciale aandacht moet zijn voor wijken waar relatief weinig aanvragen worden gedaan.

Tot slot

Het CDA Den Haag maakt zich zorgen omdat de financiële kengetallen stuk voor stuk  negatiever uitvallen dan in voorgaande jaren. Den Haag voert nog steeds een financieel degelijk beleid, maar vanwege de dalende reserves, grote uitdagingen op het gebied van (jeugd)zorg, bijstand en het voornemen van dit college de eventuele Eneco-opbrengsten gelijk weer uit te geven, zal het steeds moeilijker worden om in de toekomst financiële risico’s op te vangen. Ons advies aan dit college is om bij eventuele verkoop van de Eneco-aandelen niet alles gelijk uit te geven, maar te sparen voor de toekomst van onze mooie stad!

Slacht niet de kip met de gouden eieren!

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.