10 juni 2021

De menselijke maat toepassen betekent kleinschalige locaties voor de maatschappelijke opvang

De menselijke maat is heel belangrijk. Zeker voor kwetsbare mensen. 
Daarom wil onze Kavish Partiman kleinschalige locaties voor mensen in de maatschappelijke opvang. De CDA-fractievoorzitter roept het stadsbestuur op om aan de slag te gaan voor die kleinschalige opvang. Zo maak je de menselijke maat heel concreet, juist voor de mensen die dit zo hard nodig hebben.  

Motie: De menselijke maat toepassen betekent kleinschalige locaties
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Realisatie verplaatsbare woon-units Henri Faasdreef - Oude Middenweg (RIS308710).

Constaterende, dat:

  • Er een groot gebrek is aan geschikte kleinschalige locaties voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen en er daardoor vaak voor grootschaligheid wordt gekozen.

Overwegende, dat:

  • Het cruciaal is om de menselijke maat te hanteren bij de maatschappelijke opvang en beschermd wonen;
  • Die menselijke maat in de praktijk zou moeten betekenen dat de gemeente zich maximaal inspant om kleinschalige locaties te realiseren voor de maatschappelijke opvang en bij beschermd wonen.

Roept het college op:

  • Bij elke nieuwe ontwikkeling van grote grondgebieden in Den Haag plekken te bestemmen waar kleinschalige maatschappelijke opvang of beschermd wonen zou kunnen plaatsvinden.
  • hiervoor een norm op te stellen en deze norm nog voor het einde van dit kalenderjaar aan de raad te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman           Fatima Faïd
CDA Den Haag             Haagse Stadspartij

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.