25 maart 2021

De rust behouden rondom horeca

 

Deze motie is AANGENOMEN door de gemeenteraad.

Onze Cees heeft samen met de CU-SGP een amendement ingediend om te voorkomen dat de “verlaatjes en geluidjes” worden verruimd van de horeca zodra deze open mag. De rust voor de bewoners moet worden behouden.

Amendement: niet meenemen verlaatjes en geluidjes
Indiener: Pieter Grinwis, ChristenUnie/SGP
De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 maart 2021, ter bespreking van het Initiatiefvoorstel Hart voor de Haagse horeca, ter ondersteuning van de groen-gele horeca (RIS304440).

Besluit om:

  • besluiten 6 en 7 te schrappen en de overige besluiten door te nummeren.

Toelichting:
Met dit amendement worden twee voorstellen geschrapt, namelijk dat niet gebruikte ‘verlaatjes’ en ‘geluidjes’ opgespaard kunnen worden en ingezet worden op een moment dat de horeca weer open is en de beperkingen zijn opgeheven. De indiener van het amendement erkent dat de horeca zwaar te lijden heeft onder de gedwongen sluiting door de overheid. Echter, het meenemen van de ‘verlaatjes’ en ‘geluidjes’ betekent in de praktijk dat er 24 'verlaatjes’ en 24 'geluidjes’ in één jaar kunnen worden ingezet. Dit leidt tot een onevenredige aantasting van het woongenot van omwonenden en levert te veel (geluids)overlast op. Dit amendement voorkomt dat dit mogelijk wordt.

Pieter Grinwis                   Cees Pluimgraaff
ChristenUnie/SGP            CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.