07 september 2021

Nog meer deelscooters?

Er komen 170 deelscooters bij in de regio Den Haag. En die deelscooters kunnen ook nog eens veel harder. 

Onze fractievoorzitter Kavish Partiman maakt zich grote zorgen over de parkeeroverlast die deelscooters nu al geven. En waarschijnlijk wordt dit dus nog erger. Hij wil weten wat het college hieraan gaat doen.

Bovendien kunnen deze deelscooters veel harder rijden. Onze Daniel de Groot wil daarom weten wat het betekent voor de veiligheid als er deelscooters bij komen die veel sneller gaan. Wat gaat dit betekenen voor onze stad? 

Lees hier de vragen die het CDA Den Haag heeft gesteld aan het stadsbestuur.

Schriftelijke vragen: Meer parkeeroverlast door meer deelscooters?
Indiener: Kavish Partiman
Datum: 07-09-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het artikel ‘Nieuwe deelscooters van Go richten zich op langere afstandsreizigers’*?

2. Hoe staat het college tegenover een toename van 170 deelscooters in de Den Haag en omgeving?

3. Deelt het college de mening van het CDA Den Haag dat dit zou kunnen leiden tot nog meer parkeeroverlast van deelscooters in Den Haag? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen gaat het college nemen om deze parkeeroverlast te voorkomen?

De beschikbaarheid van deelscooters die harder kunnen rijden en daarmee langere afstanden kunnen afleggen zou een hogere aanwezigheid van deelscooters in Den Haag kunnen betekenen. Mensen die een langere afstand moeten afleggen om Den Haag te bereiken krijgen immers nu de mogelijkheid om daarbij ook van deelscooters gebruik te maken.

4. Zou het college een inschatting willen maken van de impact van de aanwezigheid van deelscooters met een hogere snelheid op de openbare ruimte in Den Haag? Zou het college bij de beantwoording van die vraag willen ingaan op mogelijke (parkeer) overlast, verkeersveiligheid en algehele drukte in de stad?

5. Deelt het college de mening van het CDA dat overlast van deelscooters ondermijnend kan werken voor het draagvlak van duurzame ambities? Zou het college inzichtelijk willen maken op welke manier het deze belangen tegen elkaar afweegt?

6. Zou het college willen toelichten waarom er toestemming wordt gegeven aan deelscooters die harder gaan dan 25 kilometer per uur? Zou het college willen toelichten in hoeverre dit past binnen de voorwaarden van de vergunning? Zou het college willen toelichten in hoeverre deze snelheid wenselijk is gezien de verkeersveiligheid?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

*AD, 2 september 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.