21 september 2021

Laat Haagse scoutinggroepen niet in het bos achter zonder hulpmiddelen

Het CDA Den Haag maakt zich ernstige zorgen over de toekomst van de Haagse scoutinggroepen. In de ogen van CDA-fractievertegenwoordiger Astrid Frey dreigen de scouts tussen wal en schip te vallen. “De Haagse scoutinggroepen hebben een grote waarde voor de Haagse samenleving”, aldus Frey: “tijd voor actie van het college om hun maatschappelijke bijdrage op waarde te schatten.”

In Den Haag zijn 17 scoutinggroepen actief, verdeeld over de hele gemeente. Deze groepen brengen elk weekend 1250 jongeren bijeen. Ruim 400 vrijwilligers waaronder ouders en jongeren zelf, zetten zich met veel plezier in om de groepen te begeleiden en uitdagende activiteiten te organiseren. De scoutinggroepen ontplooien activiteiten op het gebied van sportverenigingen, jeugdzorginstellingen én welzijnsorganisaties, maar passen niet binnen de hiervoor bestemde subsidiekaders en vissen daardoor achter het net.

In het verleden was er een speciaal fonds, helemaal afgestemd op de Haagse scouting. Frey roept met haar schriftelijke vragen het stadsbestuur op dit fonds weer in het leven te roepen. “We mogen de Haagse scoutinggroepen niet in het bos achterlaten zonder financiële hulpmiddelen”.

 

Schriftelijke vragen: De scouting is van maatschappelijke waarde
Indieners: Kavish Partiman

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

In Den Haag zijn 17 scoutinggroepen actief, verdeeld over de hele gemeente. Deze groepen brengen elk weekend 1250 jongeren bijeen. Ruim 400 vrijwilligers waaronder ouders en jongeren zelf, zetten zich met veel plezier elk weekend in om de groepen te begeleiden en uitdagende activiteiten te organiseren. Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Deelt het college de mening van het CDA dat de scouting een waardevolle bijdrage levert aan de Haagse samenleving?
2. Zou het college middels een overzicht inzichtelijk willen maken welke ondersteuning de scouting in Den Haag in de jaren 2018 tot en met 2020 heeft gekregen van de gemeente?
3. Zou het college willen toelichten of het klopt dat de scouting geen ondersteuning heeft kunnen krijgen voor het jaar 2020? Zou het college willen toelichten waarom dit niet is gelukt?

De scoutinggroepen lijken qua ondersteuning vanuit de gemeente tussen wal en schip te vallen. Hoewel ze activiteiten ontplooien die hieraan verwant zijn, zijn ze formeel gezien geen sportvereniging, jeugdzorginstelling of welzijnsorganisatie. Het gevolg is dus dat ze ook niet precies passen binnen de subsidiekaders voor dat soort organisaties. In 2013 is er een apart fonds voor de scouting ingericht (RIS259233).
4. Zou het college willen overwegen dit fonds weer in het leven te roepen? Zo nee, waarom niet?
5. Is het college bereid om met de scoutinggroepen in gesprek te gaan over hoe de gemeente de scouting kan ondersteunen? Zo ja, zou het college ons willen informeren over de uitkomst van deze gesprekken?
6. Zou het college willen toelichten bij welke subsidieregeling(en) de scouting terecht kan voor het indienen van ondersteuning voor het jaar 2021 en verder?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.