03 november 2021

Beter gebruik Rotterdamsebaan

De nieuwe Rotterdamsebaan en Victory Boogie Woogie worden veel te weinig gebruikt. Aanpakken, die aansluiting, vinden onze Daniël de Groot en Kavish Partiman. Je leest hun motie hier:

 

Motie: Beter gebruik Rotterdamsebaan
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 4 november 2021, ter bespreking van het voorstel van het college inzake de Programmabegroting 2022-2025.

Constaterende, dat:

  • Het onderhoud van de Utrechtsebaan, dat zou zorgen voor een betere bekendheid en beter gebruik van de Rotterdamsebaan, voorlopig van de baan is;

Overwegende, dat:

  • De aansluiting vanuit Den Haag op de Rotterdamsebaan verre van vlekkeloos is, onder andere vanwege het afsluiten van de Paralelweg;

Roept het college op:

  • alle opties om beter gebruik van de Rotterdamsebaan en een betere aansluiting op de Rotterdamsebaan te stimuleren, op een rij te zetten, en dit overzicht voor 31 januari 2021 aan de raad te doen toekomen;
  • daarbij per optie aan te geven voor welke datum zij deze optie gaat uitvoeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman    
CDA Den Haag

 

Foto @ denhaag.nl
De Rotterdamsebaan in de Vlietzoom met op de voorgrond de loopbrug naar Familiepark Drievliet en verderop de Victory Boogie Woogietunnel.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.