11 januari 2022

Een stad waar studenten zich thuis kunnen voelen

CDA: verkamering alleen toestaan voor studenten en geen fietsverbod Grote Marktstraat  

Het CDA wil dat Den Haag ‘een nog aantrekkelijkere stad wordt voor studenten’, stelt maatregelen voor bij het verhuren van woningen, pleit voor een voedselpinpas en wil stadsdeelloketten openen. Dat staat te lezen in het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2022.

Om studenten te binden aan de stad wil ze het verenigingsleven gaan ondersteunen en heeft ze een plan om de studenten een woning te kunnen bieden. Ook wanneer iemand klaar is met studeren moet de stad bijspringen, zo stelt de partij in haar verkiezingsprogramma.

De partij pleit voor een Haagse adviesraad voor het studentenleven. Daarin zijn dan alle studentenverenigingen uit de stad in te vinden. Zo’n raad kan gevraagd en ongevraagd meedenken over het beleid voor studentenleven in de stad.

Studentenhuisvesting

Daarnaast wil ze, als proef, het verkamerverbod opheffen. Dit ten bate van studentenhuisvesting. Voor een periode van vijf jaar moet worden toegestaan dat een woning geschikt wordt voor maximaal zes studenten.

Om ervoor te zorgen dat studenten ook na hun studie een woning kunnen kopen pleit het CDA voor een garantstelling door de gemeente waar het gaat om studieschulden, daardoor moeten studenten makkelijker een nieuwbouwwoning kunnen kopen.

Wonen

Op het gebied van wonen moet verkamering verboden blijven, op de uitzondering voor studenten na, zo valt te lezen. Particuliere verhuur moet worden beteugeld, maar niet in zijn geheel worden verboden.

Het CDA wil ook dat er voor de vrije huursector een verplichte huurcheck komt, een commissie moet bij aanvraag van een huisvestingsvergunning gaan beoordelen of er geen te hoge huur wordt gevraagd voor een woning.

Bereikbaarheid

Fietsen door de Grote Marktstraat moet mogelijk blijven, daarom wil ze ‘duidelijke wegmarkeringen en oversteekplaatsen. Fietsers hoeven niet over de Gedempte Gracht te rijden. Als het aan de gemeente ligt, komt er in de Grote Marktstraat een fietsverbod tussen 11.30 uur en 18.00 uur. Fietsers kunnen dan uitwijken naar de Gedempte Gracht, Gedempte Burgwal en de Lutherse Burgwal. Die straten worden een fietsstraat waar de auto te gast is. In 2024 moet de herinrichting af zijn.

Daarnaast zou er een verbinding moeten komen tussen Molenwijk en de Binckhorst. Beide gebieden in stadsdeel Laak worden nu nog gescheiden door de Haagse Trekvliet.

Betrokkenheid

Om de betrokkenheid tussen stadsbestuur en bewoners te vergroten moeten stadsdeelloketten weer geopend worden, daarbovenop moet een loket komen voor burgers die ‘zichzelf niet kunnen redden in het contact met de gemeente en uitvoeringsorganisaties’.

Armoede

Op het gebied van armoede wil ze dat er wordt onderzocht of er een voedselpinpas kan komen. Daarmee moeten Hagenaars dan zelf, met een budget, eten kunnen kopen. ‘Zo kunnen gezinnen zelf bepalen wat ze eten zonder afhankelijk te zijn wat er in het krat van de voedselbank zit.’

Tevens moeten mensen in armoede gratis gebruik kunnen maken van het OV om ze te behoeden voor sociaal isolement. En bewindvoerders krijgen een keurmerk.

Veiligheid

Om criminaliteit en ondermijning tegen te gaan vindt ze dat de gemeente vergunningen moet weigeren of intrekken ‘wanneer er gevaar is dat een vergunning wordt misbruikt voor criminele activiteiten’.

Ook wil ze meer wijkagenten, die daadwerkelijk 80% van de tijd aan de wijk besteden. Naast cameratoezicht wil de partij op risicolocaties ook mobiele camera’s en drones inzetten.

Na het actieplan tegen overlast op Scheveningen wil ze dat er ook een actieplan voor Kijkduin komt om daar de overlast aan te pakken.

Een stad waar jij je thuis kunt blijven voelen

CDA-lijsttrekker Hilbert Bredemeijer zegt met dit programma ‘vol energie’ te gaan werken ‘aan een stad waar jij je thuis kunt blijven voelen’. De gemeenteraadsverkiezingen zullen plaatsvinden op 16 maart 2022.

Het hele verkiezingsprogramma van het CDA is hier te vinden.

Artikel @DenHaagFM

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.