14 juli 2021

Eenzaamheid tijdens het ‘nieuwe normaal’

Een nieuwe tijd vereist een nieuwe aanpak van eenzaamheid. Update daarom het actieplan om eenzaamheid aan te pakken en ga aan de slag, vinden onze Kavish Partiman en Astrid Frey. 

Eenzaamheid is een belangrijk maatschappelijk probleem.  De gemeente heeft een belangrijke verantwoordelijkheid om de Haagse samenleving te helpen bij de aanpak van eenzaamheid. “In dit nieuwe normaal ontstaan nieuwe en andere uitdagingen en verschijningsvormen van het maatschappelijke probleem eenzaamheid. Die nieuwe uitdagingen vormen van eenzaamheid moeten we aanpakken” aldus Frey.

Lees hier de motie van Astrid Frey en Kavish Partiman.

 

Motie: Eenzaamheid tijdens het ‘nieuwe normaal’
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2021, ter bespreking van de programmarekening.

Constaterende, dat:

●        Eenzaamheid een belangrijk probleem is in de Haagse samenleving;
●        de gemeente vooral niet de ambitie moet hebben om alle eenzaamheid op te lossen, maar dat de gemeente wel een belangrijke verantwoordelijkheid heeft om de samenleving te helpen bij de aanpak van eenzaamheid.

Overwegende, dat:

●        Er weliswaar een actieplan uit 2019 is gericht op de aanpak van eenzaamheid, maar dat zowel in het ‘coronatijdperk’ als in het tijdperk waarin er een ‘nieuw normaal’ ontstaat, er nieuwe en andere uitdagingen en verschijningsvormen van het maatschappelijke probleem eenzaamheid zich voor (zullen) doen;
●        Een update van het actieplan met de aanpak van eenzaamheid, gezien deze veranderingen en uitdagingen, hoogst urgent is.

Roept het college op:

●        zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor het einde van  2021 met een update te komen van een visie op, en de aanpak van, eenzaamheid in de Haagse samenleving;
●        in deze update  op een rij te zetten welke veranderingen, nieuwe uitdagingen en verschijningsvormen er plaatsvinden op het gebied van eenzaamheid in de Haagse samenleving;
●        daarbij aan te geven welke concrete acties worden gekoppeld aan deze nieuwe inzichten.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman
CDA Den Haag

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.