23 mei 2019

Eerste debat Daniël de Groot

 

Vanochtend kwam Daniël de Groot voor het eerst in actie als fractievertegenwoordiger voor het CDA. In de commissie leefomgeving nam hij deel aan het debat over de herinrichting van Bezuidenhout-Oost. Wat hij zei in zijn maidenspeech, leest u hier:

Voorzitter,

het CDA is over het algemeen positief over dit voorstel. Mooi ontwerp, werk met werk gemaakt, complimenten ook voor de wijze waarop bewoners zo veel mogelijk mee zijn genomen. Balans lijkt gevonden tussen de noodzakelijke aanpassingen aan het riool, groen en kwaliteit openbare ruimte.

Wel vraagt het CDA Den Haag zich nog af of de kleine plus in deze fase voor parkeren wel voldoende is. Bezuidenhout kampt namelijk al jaren met een enorme parkeerdruk. Het saldo van fase 1-2-3 levert een negatief saldo van -15 op. Wanneer krijgt Bezuidenhout de eerder beloofde 500 parkeerplaatsen?

Daarnaast een vraag naar aanleiding van de nota van beantwoording, daarin valt te lezen: "Bezuidenhout-Oost staat op het programma voor de plaatsing van ORAC’s. Na de realisatie van de herinrichting zal de parkeerdruk gemeten worden. Indien voldaan wordt aan de voorwaarden voor het plaatsen van ORAC’s, kunnen deze volgens de gebruikelijke procedure geplaatst worden."

Was het niet toch beter geweest om de ORAC’s direct in het plan mee te nemen omdat met de komst van de ORACS waarschijnlijk nog meer parkeerplaatsen zullen verdwijnen?

Tot zover, voorzitter.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.