10 juni 2021

Gebruik de kracht van vrijwilligers bij het maken van beleid

Vrijwilligers verdienen meer ruimte. Onze Astrid Frey wil dan ook dat de gemeente vrijwilligersorganisaties beter gaat helpen. Lees hier haar motie:

Motie: Onderzoek of de gemeente meer kan doen om vrijwilligersorganisaties te helpen
Indiener: Kavish Partiman

De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 10 juni 2021, ter bespreking van het collegebesluit Goed voor elkaar! - Haags Vrijwilligersbeleid 2020-2023.

Constaterende, dat:

  • Vrijwilligers en vrijwilligersorganisaties een geweldige bijdrage leveren aan de Haagse samenleving; 
  • Vrijwilligersorganisaties beter in staat zijn om deze bijdrage te leveren wanneer zij meer geld krijgen om hun werkzaamheden goed te kunnen coördineren. 

Overwegende, dat:

  • Vanuit de gemeente bezien vrijwilligers onder diverse beleidsterreinen vallen, zoals schuldhulpverlening, jeugdhulp of welzijn;
  • Meerdere subsidiekaders dan ook van toepassing zijn op vrijwilligers;
  • Het goed zou zijn om vanuit het vrijwilligersbeleid naar deze subsidiekaders te kijken en deze te verrijken met ruimte en mogelijkheden voor vrijwilligers.

Roept het college op:

  • Vanuit het vrijwilligersbeleid te onderzoeken hoe vrijwilligersorganisaties meer geld kunnen krijgen voor de coördinatiekosten van hun vrijwilligerswerk en hoe dit zichtbaar kan worden in de verschillende gemeentelijke subsidiekaders waarin vrijwilligersorganisaties een rol spelen.

  • Dit resultaten van dit onderzoek nog dit kalenderjaar de raad te doen toekomen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Kavish Partiman        
CDA Den Haa

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.