03 september 2020

Geen paaltjes gemeente ter voorkoming ramkraken

De gemeente ziet op dit moment geen reden om medewerking te verlenen aan het plaatsen van paaltjes in de stad voor de gevels van ondernemingen om op die manier ramkraken en overvallen te voorkomen. Het college antwoordt dat deze week op vragen van de CDA-raadsleden Bingöl en Partiman. 

Zij vroegen het college in juni of dat kon aangeven hoeveel juweliers er in de afgelopen 5 jaar slachtoffer waren geweest van een overval of van een ramkraak. Uit politiecijfers blijkt, zo antwoordt burgemeester Van Zanen, dat in die periode twee juweliers zijn overvallen, te weten in 2016 en in 2019. In beide gevallen was er geen sprake van een ramkraak, een methode om een onderneming binnen te komen met behulp van diverse voertuigen of objecten.

Volgens Van Zanen is het primair aan ondernemers om preventieve maatregelen te treffen om hun zaak te beschermen, zoals door het plaatsen van versterkt glas en rolluiken. "Wel beziet de politie samen met de gemeente op welke wijze de kans op ramkraak kan worden verkleind bij getroffen ondernemers. Zo nodig worden samen met de ondernemer passende maatregelen getroffen."

 

Bron @Dagblad070

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.