22 september 2021

Geldinzameling voor stok Gandhi-beeld

De stok bij het beeld van Mahatma Gandhi aan het Hobbemaplein in Den Haag ontbreekt al jaren. Rajesh Ramnewash, voorzitter van de Gandhi Non-Violence Foundation kan dit niet langer aanzien en is een geldinzamelingsactie gestart voor een nieuwe stok.

Nog voor de internationale dag van de geweldloosheid op 2 oktober en geboortedag van de onafhankelijkheidsstrijder moet de stok er weer staan. „De stok werd jaren geleden gestolen en dat doet pijn”, zegt Ramnewash. Ieder jaar worden we hieraan herinnerd als de Gandhi-mars, die dit jaar op 30 september wordt gelopen, hier eindigt.” Binnen de Hindoestaanse gemeenschap wordt geld ingezameld. „De stok is al besteld en kost duizenden euro’s omdat die van brons is gemaakt.”

Kavish Partiman (CDA) loopt mee tijdens de mars en pleit ook voor terugkeer van de stok. „Dit is vandalisme.” Hij stelt schriftelijke vragen aan het gemeentebestuur over het onderhoud van standbeelden en monumenten. „Het kan niet zo zijn dat beelden verminkt worden en dat hier jaren niets aan wordt gedaan”, zegt Partiman. „Ik schaam mij als Hagenaar hoe hiermee wordt omgegaan”, zegt de voorzitter van de Gandhi Non-Violence Foundation. „De gemeente moet haar verantwoordelijkheid nemen voor het onderhoud.” „Overal ter wereld worden Gandhi-beelden met respect behandeld”,

Ook vinden zij dat de plek van het beeld moet worden heroverwogen. „Een prominentere plek waar je ook echt even kan stilstaan bij het gedachtegoed van Gandhi is gepaster”, zegt de CDA’er. „Deze plek is te ontoegankelijk.”

Artikel: @Tanya Verkaik - Telegraaf
Foto: @Rene Oudshoorn
Rajesh Ramnewash (l.) en raadslid Kavish Partiman.

 

Schriftelijke vragen: Vandalen standbeeld Mahatma Ghandi
Indiener: Kavish Partiman

Datum: 21-09-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Op het Hobbemaplein staat het Nationaal Hindoestaans Immigratiemonument. Het bestaat uit een een uitbeelding van de immigratiegeschiedenis in brons op twee panelen, en uit een standbeeld van Mahatma Ghandi.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Kavish Partiman (CDA) de volgende vragen:

1. Is het college bekend met het feit dat vandalen het regelmatig hebben voorzien op dit monument?

2. Ziet het college een verantwoordelijkheid voor zichzelf op het gebied van optreden tegen deze vandalen? Zo ja, welke verantwoordelijkheid ziet het college precies en welke acties wil het college hieraan verbinden? Zo nee, waarom niet?

3. Ziet het college een verantwoordelijkheid voor zichzelf op het gebied van preventief handelen, om zo vandalisme van dit monument te voorkomen?

Regelmatig wordt de staf van het standbeeld weggehaald. Deze staf is kwetsbaar voor vandalisme.

4. Ziet het college mogelijkheden om het standbeeld minder kwetsbaar te maken voor vandalisme? Zo ja, zou het college deze mogelijkheden willen toelichten? Zo ja, zou het college willen toelichten welke van deze mogelijkheden het college voor wanneer wil gaan uitvoeren? Zo, nee waarom niet?

5. Is het college het met het CDA Den Haag eens dat de gemeente een belangrijke zorgplicht heeft voor monumenten in onze stad? Zo nee, waarom niet? Zo ja, zou het college willen toelichten waaruit deze zorgplicht precies bestaat? Zo ja, zou het college willen toelichten hoe het deze zorgplicht concreet handen en voeten geeft en wil gaan geven bij de bescherming van dit specifieke monument?

6. Heeft het college al concrete plannen om dit monument beter te gaan beschermen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke plannen heeft het college?

7. Ziet het college mogelijkheden om de buurt, omwonenden en daarmee de samenleving te betrekken in de verantwoordelijkheid voor het netjes houden van dit monument? Zo ja, welke mogelijkheden ziet het college? Zo ja, zou het college willen toelichten hoe zij deze betrokkenheid concreet vorm wil gaan geven?

Kavish Partiman
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.