09 november 2021

Groene, blauwe en grijze waterstof

Schriftelijke vragen: Groene, blauwe en grijze waterstof
Indiener: Cees Pluimgraaff

 

Datum: 9-11-2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van orde stelt het raadslid Cees Pluimgraaff (CDA) de volgende vragen:

1. Hoe staat het college tegenover de productie en het gebruik van respectievelijk groene, blauwe en grijze waterstof?

2. Op welke wijze gaat het college de productie en het gebruik van respectievelijk groene, blauwe en grijze waterstof in Den Haag stimuleren? Welke rol hebben respectievelijk groene, blauwe en grijze waterstoftankstations hierin?

3. Zou het college in kaart willen brengen hoeveel vervoersmiddelen jaarlijks in het kader van het doelgroepenvervoer rijden op respectievelijk groene, blauwe en grijze waterstof?

4. Zou het college op een rij willen zetten welke eisen de gemeente stelt, en in 2022 wil gaan stellen, bij het gebruik door het doelgroepenvervoer van respectievelijk groene, blauwe en grijze waterstof?

5. Zou het college deze eisen willen leggen naast de eisen die de Rijksoverheid en de Provincie met betrekking tot het gebruik van respectievelijk groene, blauwe en grijze waterstof, en daarbij willen reflecteren op de vraag of en waarom deze eventueel van elkaar verschillen?

 

Cees Pluimgraaff
CDA Den Haag

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.