08 september 2021

Handhaven op de coffeeshops

DEN HAAG Er moet keihard worden gehandhaafd op overlastgevende coffeeshops in Den Haag. „Zes van de zesendertig coffeeshops veroorzaken structureel overlast. Daar moeten handhaving en de politie bovenop zitten net zoals in Scheveningen gebeurt”, zegt CDA-fractievoorzitter Kavish Partiman.

Het coffeeshopbeleid van de gemeente wordt woensdag besproken in de Commissie Bestuur. Partiman voelt weinig voor het verplaatsen van coffeeshops naar andere delen van de stad waar andere partijen voor pleiten. „Dan verplaats je het probleem en zadel je andere wijken hiermee op. De enige voorwaarde voor verplaatsing is wat mij betreft draagvlak van de buurt.”

Vanuit het Zeeheldenkwartier en de Weimarstraat komen verreweg de meeste klachten van bewoners over coffeeshops. „Denk aan asociaal rijgedrag, gehang in portieken, intimidatie op straat, een onveilig gevoel en lawaai. Dit tast het woongenot van de bewoners aan”, zegt de CDA-fractievoorzitter. Hij ziet maar één oplossing voor het overlastprobleem dat al jaren speelt in deze buurten. „Strikt handhaven op het zogenaamde O-criterium (overlast) bij deze zes coffeeshops.” Dat kan volgens hem twee kanten op. „Of de overlast wordt tot een minimum beperkt of er wordt geconstateerd dat er stelselmatig overlast is, waardoor de burgemeester kan overgaan tot sluiting”, zegt hij. Momenteel worden viermaal per jaar alle coffeeshops door de gemeente gecontroleerd op de zogenaamde AHOJGI-criteria (affichering, harddrugs, overlast, jeugdigen, hoeveelheid en verkoop aan Nederlandse ingezetenen.)

Partiman wijst haar het verleden waarin de gemeente prioriteit gaf aan het voorkomen van overlast. Hiervoor daalde het aantal coffeeshops van 103 in 1995 naar veertig in 2009. „Bovendien kunnen we in Scheveningen ook meer handhaving inzetten bij overlast in de zomer. De burgemeester heeft de bevoegdheid om over te gaan tot sluiting en de politie aan te sturen. Ik heb niets te klagen over Van Zanen, maar op dit gebied is hij te soft.”

Ook ziet Partiman veel in het aanbieden van aansprekende voorlichting voor de jeugd. „We moeten onze kinderen beschermen. Vaak wordt de drugswereld te veel geïdealiseerd, zoals in Netflixseries. We moeten voorkomen dat jongeren de nieuwe Taghi willen worden, maar ervoor zorgen dat zij ernaar steven om de volgende Memphis Depay te worden.”

 

@Artikel: Tanja Verkaik - Telegraaf
@Foto: René Oudshoorn - Kavish Partiman in de Witte de Withstraat in Zeeheldenwartier.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.