26 januari 2022

Kavish Partiman: Maak harde afspraken over aanbrengen koolmonoxidemelders

Nog te weinig oog voor CO-melders

In oktober vorig jaar overleed een 14-jarige jongen aan koolmonoxidevergiftiging in een woning aan de Melis Stokelaan. In sociale woningen hangt minder vaak een koolmonoxidemelder dan in een koophuis of huurwoning. De gemeente heeft dat in overleggen met wooncorporaties niet aangeroerd.

Raadslid Kavish Partiman (CDA) begrijpt er niks van. De gemeente heeft de afgelopen tijd overlegd met wooncorporaties over het ophangen van rookmelders, maar daarbij is het niet gegaan op het ophangen van koolmonoxidemelders ,,Dat is kortzichtig. Pas als het Rijk koolmonoxidemelders verplicht, gaan we dat doen. Dat mag wel wat proactiever worden aangepakt."

Want het giftige gas heeft in het verleden ook in de Haagse regio levens gekost. De 38-jarige Pool Radek overleed bijna drie jaar geleden in de Weimarstraat.  Oorzaak: koolmonoxide, bleek uit onderzoek. Hij klaagde volgens zijn nicht al langere tijd over hoofdpijn. Het meest recente tragische incident was afgelopen oktober, toen een 14-jarige jongen in een woning aan de Melis Stokelaan overleed.

Tweede kerstdag
Vaker gaat het bíjna mis. Op tweede kerstdag moesten twee mensen uit 's-Gravenzande met koolmonoxidevergiftiging naar het ziekenhuis worden gebracht en op 12 januari moesten drie bewoners uit een Rijswijkse flat ook naar het ziekenhuis. Zij werden wél gealarmeerd door een koolmonoxidemelder.

Na het overlijden van de jonge tiener aan de Melis Stokelaan, wilde CDA-fractievoorzitter Partiman daarom weten wat de gemeente doet om het aantal koolmonoxidemelders in Haagse woningen te verhogen. Hij maakt zich daar ernstig zorgen over. Want schattingen gingen altijd uit van vijf tot tien doden per jaar door koolmonoxide, maar Partiman wijst op een rapport van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit 2015, waarin staat dat dit aantal in werkelijkheid mogelijk drie tot wel vijf keer hoger ligt. Een koolmonoxidevergiftiging wordt namelijk vaak niet herkend als doodsoorzaak.

Aan de slag
En dus moeten gemeenten en corporaties aan de slag, vindt Partiman. ,,Het aantal CO-melders in corporatiewoningen is echt heel laag: 22 procent. Met onderhoud is het vaak slecht gesteld, de klachten stromen binnen. Een oude ketel en slecht onderhoud is een recept voor problemen." 

Koopwoningen beschikken in 28 procent van gevallen over een CO-melder, van de particuliere huurwoningen ruim 26 procent. Rookmelders zijn te vinden in bijna 61 procent van de sociale woningen tegenover 66 procent van de koophuizen en 58 procent van de particuliere huurwoningen.

De gemeente benadrukt dat het Rijk in bouwregels kan vastleggen dat koolmonoxidemelders verplicht worden. Samen met de drie andere grote steden wil Den Haag daarvoor lobbyen. Wat Partiman betreft zet de gemeente zelf nog een extra stap: ,,Stel hierover harde eisen in de prestatieafspraken die we met de corporaties maken."

Mogelijkheden
Staedion is inmiddels aan het bekijken wat de mogelijkheden zijn. De corporatie hangt standaard een melder op in woningen met een zogeheten 'open verbrandingsinstallatie'.

Dat zijn er echter nog geen tien meer, legt een woordvoerster uit. ,,Verder is het eigenlijk de verantwoordelijkheid van de huurder, maar naar aanleiding van het tragische incident van vorig jaar beraden we ons daar wel opnieuw op, samen met de huurdersvereniging."  

Aedes de overkoepelende organisatie van wooncorporaties laat weten dat er geen centraal advies of verplichting is over de koolmonoxidemelders. Wel dat risicovolle installaties, zoals open geisers, zoveel mogelijk vervangen moeten worden voor veiliger toestellen.

Artikel @Bart Lelieveld - AD.nl
Foto @Regio15

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.