19 december 2019

Het CDA Den Haag is trots op het nieuwe coalitieakkoord!

Gisteren is het nieuwe college geïnstalleerd en is er over het coalitieakkoord gedebatteerd. Raadslid Cees Pluimgraaff is beëdigd, en ook wethouder Hilbert Bredemeijer is beëdigd en zal namens het CDA in het college van B&W plaatsnemen.

Fractievoorzitter Kavish Partiman is blij met het akkoord. De Eneco-middelen worden gebruikt voor een duurzame ontwikkeling van de stad. Ook wordt ondermijning in Den Haag aangepakt. “Een belangrijk punt voor het CDA, wij zien de uitwerking van de aanpak in de Weimarstraat, Van Baerlestraat en de Zevensprong graag tegemoet”, zegt Partiman.

Daarnaast is het CDA blij met de plannen voor mobiliteit. De fractie zet zich al een tijd in voor goede ov-verbindingen aan de randen van de stad. Ook een onderzoek naar een betere verbinding met het Westland wordt in de mobiliteitsplannen meegenomen.

In de vorige periode zijn de tarieven voor parkeervergunningen en de tarieven op straat zijn gestegen. Een extra stijging van de straat tarieven en een verdere verhoging van de eerste en tweede vergunning was voor het CDA  volstrekt onwenselijk. “Wij zijn blij dat de tarieven niet verder verhoogd worden”, meldt raadslid Ismet Bingöl.  

Ook wordt er in het akkoord 50 miljoen beschikbaar gesteld om te investeren in betaalbaar wonen. Niet alleen in de sociale huur, maar ook in betaalbare koop. “Starters op de woningmarkt moeten een woning kunnen kopen in onze stad, dit zijn vaak de hardwerkende mensen die verdreven worden uit onze stad vanwege de torenhoge woningprijzen”, vindt Partiman.

Het CDA is blij dat de bezuinigingen op de zorg voor een deel teruggedraaid konden worden. De fractie was erg kritisch op deze bezuinigingen tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen een paar maanden geleden, en is trots op het feit dat elke burger van onze stad kwalitatieve zorg zal blijven krijgen. Dat er bezuinigd moest worden is duidelijk, maar de klap is in elk geval verzacht, meent de fractie.

De fractie wenst het nieuwe college heel veel succes. “Er ligt een sterk en evenwichtig akkoord. Nu moeten we samen aan de slag voor deze stad die we allemaal zo lief hebben”, aldus Partiman.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.